Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Publiczna obrona doktorska mgr Eweliny Olgi Zubali

Dnia 27 listopada 2020 r., o godz.14:30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej
w trybie zdalnym: mgr Eweliny Olgi Zubali.

Temat rozprawy: Rola i zadania placówek wsparcia dziennego w polskim systemie wsparcia dziecka i rodziny
Promotor: prof. ucz. dr hab. Anna Zielińska
Recenzenci:
dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)
prof. dr hab. Bożena Matyjas (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dyscyplina naukowa: pedagogika
Język obrony: język polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzania w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).

Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem: https://apd.uw.edu.pl/diplomas/169449/

Link do uczestnictwa w publicznej obronie zostanie udostępniany po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: e.bankiewicz@uw.edu.pl
Rejestracja uczestników będzie otwarta od 25 listopada 2020 r. do 26 listopada 2020 r. do godz. [23:59]

OGŁOSZENIE

KLAUZULA RODO

pozostałe wiadomości