Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Zmarł prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski (1930-2020)

obrazek:

Właśnie dotarła do mnie smutna i spóźniona wiadomość, że w dniu 25 października 2020 roku w Toruniu zmarł prof. zw. dr hab. Zdzisław Dąbrowski (1930-2020). Profesor pracował w Instytucie Pedagogiki i Psychologii UMK w latach 1974 – 1991, będąc jego dyrektorem (1984-1991) oraz kierownikiem Zakładu Pedagogiki Opiekuńczej. Od roku akademickiego 1991/1992  do momentu przejścia na emeryturę, w 2000 roku, pracował w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

 Profesor Zdzisław Dąbrowski był twórcą teorii opieki i wychowania przez opiekę. Opiekę definiował jako świadomą działalność skierowaną na zaspokajanie ponadpodmiotowych potrzeb człowieka. Wokół tak rozumianej praktyki opieki zbudował system teoretyczny oraz metodyczny. Był człowiekiem mądrym, ascetycznym, silnie zaangażowanym w to, co robił,  i całym sercem oddanym pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz badaniom nad nią.  

Pogrzeb  odbył się 29 października 2020 roku na cmentarzu między ulicami Wybickiego oraz  Żwirki i Wigury w Toruniu.

Żegnamy Profesora

Krzysztof Rubacha

Więcej informacji o życiu i dorobku naukowym Profesora można znaleźć w publikacji:

Biernat T. (red.), Z problemów pedagogiki. Uniwersalność opieki międzyludzkiej. Studia ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Dąbrowskiemu w rocznicę urodzin. Zeszyt Naukowy nr 3/1p/2011. Chojnice 2011.

pozostałe wiadomości