Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

obrazek:

Studentki I roku Pedagogiki na studiach   II stop. o specjalności Wczesna edukacja ze wsparciem dzieci o specjalnych potrzebach, w ramach przedmiotu Wspomaganie rozwoju dziecka ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się prowadzonego przez mgr Małgorzatę Zaleską przygotowały plakaty z okazji Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji 2020.

Odbywał się  on  w dniach 5 – 11 października pod hasłem: Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”. Celem akcji było uwrażliwienie społeczeństwa na potrzeby i trudności dziecka z dysleksją, podkreślenie mocnych stron  uczniów, „odczarowanie” słowa dysleksja i ukazanie, iż nie stanowi ona przeszkody do osiągnięcia sukcesu. Przykładem mogą być biografie wybitnych jednostek, takich jak: Albert Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci, Hans Christian Andersen czy Winston Churchill. Wykonanie tego zadania będzie pomocne w przyszłej pracy zawodowej nauczyciela, kiedy  w każdej  klasie znajdują  się uczniowie z diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się. Studentkom zależało na tym, aby z plakatów wybrzmiało konkretne przesłanie skierowane do uczniów z tym zaburzeniem: „Posiadanie dysleksji nie determinuje całego późniejszego życia. Wiara w siebie i systematyczna praca  są kluczem do podejmowania niezwykłych czynów”. Warto mieć to na uwadze, nie tylko podczas tego jednego tygodnia, ale i przez cały rok!

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć