Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań”

obrazek:

Dnia 11 września 2020 roku odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Karanie, terapia, resocjalizacja. W poszukiwaniu optymalnych rozwiązań” organizowana przez Sekcję Resocjalizacji. W tym roku Konferencja miała odmienną od poprzednich lat formułę, odbyła się ona online za pośrednictwem programu Microsoft Teams. Stanowiła okazję do wymiany doświadczeń praktyków i naukowców, którzy na co dzień zajmują się działalnością resocjalizacyjną.

Konferencję zaszczycili obecnością goście z uniwersytetów w całej Polsce: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytet Szczeciński. Podczas sesji plenarnej wystąpili goście zagraniczni – przedstawiciele więziennictwa z Ukrainy – Prof. Yevgen Barash oraz Dr Liudmyla Dubchak. Dyskusja podczas konferencji była wartościowa ze względu na obecność praktyków, którzy chętnie dzielili się swoimi refleksjami i doświadczeniem – przedstawicieli Służby Więziennej, kuratorów, pracowników zakładów poprawczych i młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz pracowników instytucji zajmujących się szeroko pojętą pomocą społeczną. Odbyły się również 3 panele, podczas których dyskutowano nad różnymi obszarami związanymi z resocjalizacją. Tematyka podczas paneli oscylowała wokół następujących zagadnień: wieloaspektowość resocjalizacji dorosłych i nieletnich, prawno-karny wymiar resocjalizacji i readaptacji oraz doświadczenia naukowe młodych badaczy.

pozostałe wiadomości