Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Uczeni/one z INP UMK w Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN

obrazek:

Po ukonstytuowaniu się nowego KNP PAN nasz instytut jest reprezentowany przez następujące osoby.

 

Członkowie KNP z wyboru na kadencję 2020-2024:

Prof. Krzysztof Rubacha

Prof. Władysława Szulakiewicz

 

Wybrane przez zgromadzenie KNP PAN członkinie sekcji:

Dr Magdalena Cuprjak – Sekcja Metodologii Badań Pedagogicznych

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – Sekcja Historii Pedagogiki

Prof. Beata Przyborowska – Sekcja Pedagogiki Szkolnej

Dr hab. Dorota Siemieniecka – Sekcja Pedagogiki Medialnej, prof. UMK

Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec – Sekcja Andragogiki

 

Wybrani przez zgromadzenie KNP PAN przewodniczący i sekretarze sekcji:

Dr hab. Joanna Falkowska, prof. UMK – sekretarz Sekcji Historii Pedagogiki

Prof. Krzysztof Rubacha - przewodniczący Sekcji Metodologii Badań Pedagogicznych

Prof. Władysława Szulakiewicz – przewodnicząca Sekcji Historii Pedagogiki

 

Wybrani przewodniczący komisji KNP PAN

Prof. Krzysztof Rubacha – przewodniczący Komisji ds. Czasopism i Wydawnictw

Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz - członkini Komisji ds. Wspierania Doktorantów i Habilitantów

Warto podkreślić, że do sekcji można wybrać tylko 10 osób z grona wszystkich uczonych w kraju oraz przewodniczącego/cą z grona członków/iń KNP PAN. Fakt znalezienia się, z wyboru w tajnym głosowaniu, w tak wąskim gronie uczonych świadczy o pozycji jaką dana osoba zajmuje w dyscyplinie naukowej i swojej subdyscyplinie. GRATULUJEMY

pozostałe wiadomości