Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Toruniu

obrazek:

W dniu 19 sierpnia 2020 roku, za pośrednictwem platformy BigBlueButton, administrowanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze członkiń i członków Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Oddział w Toruniu. Celem zebrania było przyjęcie sprawozdania z działania Oddziału, wybranie nowego Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walny Zjazd PTP.

Na kadencję 2020-2023 wybrano Zarząd w składzie: Przewodnicząca Zarządu - dr Magdalena Cuprjak; V-ce Przewodnicząca Zarządu - dr Katarzyna Kuziak; Sekretarz Zarządu - dr Izabela Symonowicz-Jabłońska; Skarbnik - dr Kamila Majewska; członkinie Zarządu - dr hab. Marta Maria Urlińska, prof. UMK oraz dr Monika Kamper-Kubańska.
W skład Komisji Rewizyjnej na kadencję 2020-2023 weszli: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - dr Maciej Jabłoński; V-ce Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK; członkini Komisji Rewizyjnej - dr Anna Maria Kola.
Dr Anna Maria Kola została Delegatką, natomiast dr hab. Marta Urlińska, prof. UMK zastępczynią, na Walny Zjazd PTP w Warszawie.

pozostałe wiadomości