Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Grant Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Violetta Kopińska, prof. UMK oraz dr Magdalena Cuprjak są członkiniami kilkuosobowego zespołu, którego projekt badawczy uzyskał finansowanie w wysokości 1 124 280 zł w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki. Kierowniczką zespołu jest dr hab. Helena Ostrowicka z UKW w Bydgoszczy.

Zespół będzie realizował badania pt. ,,Heterotopie obywatelstwa - dyskurs edukacyjny i pedagogie militaryzacji w przestrzeniach organizacji młodzieżowych. Ujęcie analityczno-krytyczne i porównawcze". Projekt został zaplanowany na 4 lata. 

GRATULUJEMY!

pozostałe wiadomości