Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Wyniki konkursów CRUSH

obrazek:

W ramach Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza został rozstrzygnięty kolejny konkurs - CRUSH - badania nad pandemią COVID-19 realizowane na UMK przez przedstawicieli Nauk Społecznych i Humanistycznych (nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów UMK). W wyniku przeprowadzenia ocen indywidualnych 34 wniosków wyłoniono laureatów. Jednym z nich został prof. dr hab. Jacek Błeszyński. Gratulujemy!

Konkurs CRUSH skierowany był do nauczycieli akademickich oraz doktorantów i studentów UMK. Ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonała Komisja Konkursowa wskazana przez Radę Dziedzinową Nauk Humanistycznych, społecznych i o Sztuce.

Laureatami z WFiNS zostali:

  1. dr Bibianna Bałaj
  2. prof. dr hab. Jacek Błeszyński
  3. prof. dr hab. Marek Jeziński
  4. dr Adrian Wójcik
  5. dr hab. Michał Wróblewski, prof. UMK

Składy osobowe Komisji Konkursowych są dostępne na stronie IDUB:

pozostałe wiadomości