Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Informacje o pracy Wydziału

obrazek: [fot. Anna Shvets]
fot. Anna Shvets

Szanowni Państwo,

W związku z zagrożeniem epidemicznym, na Uczelni działa zespół monitorujący, który na bieżąco reagować będzie na zmieniające się okoliczności związane z wirusem SARS-CoV-2, dlatego proszę o zapoznanie się ze stosownym Zarządzeniem Rektora oraz Kanclerza Uniwersytetu.

Zobowiązuję jednocześnie Państwa, w duchu obu tych aktów, do minimalizacji wszelkich bezpośrednich kontaktów interpersonalnych z pracownikami oraz studentami naszego Uniwersytetu. W szczególności proszę o to, byście przez najbliższe dwa tygodnie powstrzymali się od przekazywania studentom poleceń i zadań, które wymagałaby ich kontaktu z pracownikami bądź studentami naszego Uniwersytetu.

Przypominam o obowiązku informowania o wszelkich podróżach zagranicznych oraz ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia. Będę również wdzięczny za codzienne śledzenie stron internetowych Uniwersytetu, Wydziału oraz służbowych maili, tak by niezbędne informacje dotyczące rozwoju sytuacji docierały do Was niezwłocznie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora z dnia 13 marca 2020 podjąłem decyzję o zamknięciu Wydziału dla studentów i osób postronnych, tym samym nauczyciele zwolnieni są z obowiązków wymagających osobistego kontaktu ze studentami.

Zakazuje się zwoływania posiedzeń rad dyscyplin i posiedzeń innych kolegialnych organów.

W okresie odwołania zajęć dydaktycznych zaleca się nauczycielom akademickim oraz studentom i doktorantom przebywanie w warunkach domowych i nieorganizowanie oraz nieuczestniczenie w wydarzeniach mogących zwiększyć ryzyko zachorowania.

Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku,

Radosław Sojak

Dziekan WFiNS

pozostałe wiadomości