Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekt „Razem - za każdym razem”

obrazek:

Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK w Toruniu, w składzie mgr Ewelina Romianowska (przewodnicząca), Bogusława Nowakowska, mgr Małgorzata Piekarska, Dominika Kwiatkowska, Katarzyna Opalińska, Aneta Michalska oraz Karolina Janus, pod kierunkiem dr Anny Kławsiuć-Zduńczyk, przeprowadziła projekt dotyczący profilaktyki społecznej pt. „Razem - za każdym razem” w „Oratorium. Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi” w Toruniu.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji społecznych, budowanie właściwych relacji w grupie, a także rozwijanie twórczego myślenia u dzieci uczęszczających na zajęcia do Oratorium. Poprzez zabawę dzieci miały okazję lepiej się zintegrować, poznać swoje mocne i słabe strony oraz  zainteresowania. Stworzyły również swój wymarzony dom z kartonów, bibuły, farb i innych przyborów plastycznych, który był pretekstem do rozmów na ten temat. Na koniec dzieci ułożyły i zaprezentowały swój układ taneczny, a po występie otrzymały od studentek słodkie upominki.

Wydarzenie to stanowiło element szerszego projektu obejmującego działania z zakresu profilaktyki społecznej prowadzone w świetlicach środowiskowych przez Katedrę Pedagogiki Społecznej i Pracy Socjalnej Instytutu Nauk Pedagogicznych z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Projekt jest realizowany we współpracy z Wydziałem Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia, który udzielił finansowego wsparcia umożliwiającego zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi uczęszczającymi na świetlicowe zajęcia.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć