Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Projekt "Poznaj. Zrozum. Szanuj"

obrazek:

Studenci II roku pedagogiki specjalnej: Joanna Dziedzic, Natalia Łakomiec, Marta Kowalska, Andżelika Kotas, Szymon Marcinkowski i Julia Jarzynowska, pod opieką dr Anny Kławsiuć-Zduńczyk przeprowadzili projekt pt. "Poznaj. Zrozum. Szanuj". Celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy torunian na temat różnic pomiędzy niepełnosprawnością intelektualną a chorobą psychiczną.

Studenci przeprowadzili ankietę na toruńskiej starówce, aby dowiedzieć się jaką wiedzą na ten temat dysponują mieszkańcy Torunia. Większość ankietowanych miała błędną, niewystarczającą i stereotypową wiedzę na temat niepełnosprawności intelektualnej i choroby psychicznej. Niejednokrotnie niepełnosprawność traktowano jako chorobę, a osoby niepełnosprawne utożsamiano jednocześnie z osobami chorymi psychicznie. Ankietowani usłyszeli prawidłowe odpowiedzi oraz otrzymali broszurkę informacyjną. Ankieta była pretekstem do rozmowy, podczas której zadawane były pytania dotyczące m.in. form pomocy dla osób z NI, rodzajów niepełnosprawności i chorób psychicznych, różnic miedzy nimi. Rozmowy ze studentami oraz broszurki informacyjne, pomogły ankietowanym pozyskać nową wiedzę i pozbyć się stereotypowego myślenia.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć