Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

VIII edycja konferencji Polskie Dni Montessori

obrazek:

Polskie Stowarzyszenie Montessori i Katedra Podstaw Pedagogiki Instytutu Nauk Pedagogicznych WFiNS UMK 

serdecznie zapraszają pedagogów, nauczycieli, rodziców, pracowników i studentów kierunków humanistycznych, oraz wszystkich zainteresowanych pedagogiką Marii Montessori na VIII edycję konferencji: Polskie Dni Montessori,

która odbędzie się w dniach 29 - 31 maja 2020 r.

Spotkamy się w Instytucie

Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Toruń, ul. Lwowska 1.

 

Fenomen dzieciństwa. Od Marii Montessori po współczesność

Konferencja uświetni 150-tą Rocznicę Urodzin Marii Montessori

Planujemy inspirujące wykłady, sesje warsztatowe, dyskusje panelowe, które poprowadzą specjaliści pedagogiki M. Montessori z Polski i z zagranicy. Na VIII Polskie Dni Montessori zaproszeni będą cenieni wykładowcy z zakresu pedagogiki, psychologii i filozofii.

Cele VIII Polskich Dni Montessori:

• Kontynuacja dyskusji nad głównym przesłaniem pedagogicznym M. Montessori mówiącym, iż rezultatem rozwoju i wychowania ma być przede wszystkim DZIECKO - CZŁOWIEK;

• Próba analizy myśli pedagogicznej M. Montessori w perspektywie kategorii DZIECKA, DZIECIŃSTWA w aspekcie historycznym i w odniesieniu do współczesności;

• Podkreślenie holistycznego fenomenu dziecka i dzieciństwa w poglądach M. Montessori (aspekt filozoficzny, psychologiczny, pedagogiczny…) z podkreśleniem warunków rozwoju dziecka - człowieka od urodzenia do dorosłości (m.in. koncepcja przygotowanego otoczenia, wychowanie pośrednie zgodne z wrażliwymi fazami, znaczenie miłości, obserwacji, balans pomiędzy aktywnością a ciszą, wolnością a dyscypliną…);

• Wskazanie na miejsce dziecka w rodzinie, grupie rówieśniczej, szeroko rozumianym społeczeństwie, instytucjach (żłobek, przedszkole, szkoła…);

• Podkreślenie szczególnego znaczenia interakcji pomiędzy dorosłym a dzieckiem w „przygotowanym otocze- niu” jako droga do „normalizacji” (samodzielności, odpowiedzialności, wysokiego poziomu rozwoju społeczno – moralnego…);

• Uwypuklenie specyfiki działania, myślenia, odczuwania, interpretowania przez dziecko siebie, świata, różnych aspektów sytuacji w skali mikro i makro…;

• Przedyskutowanie przykładów sytuacji konfliktowych pomiędzy dzieckiem a dorosłym oraz możliwości profilaktyki, diagnozy i terapii;

• Zaprezentowanie metodycznego aspektu pracy nauczyciela montessoriańkiego w różnych dziedzinach (praktyczne ćwiczenia dnia codziennego, kształcenie polisensoryczne, edukacja językowa, matematyczna, kosmiczna, artystyczna…) akcentującego możliwości (często zaskakujące) dziecka od urodzenia do dorosłości;

• Wskazanie i przedyskutowanie, jakie są przeszkody i bariery oraz jak je pokonywać w drodze wychowywania dzieci w duchu pedagogiki M. Montessori, w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami między nauczycielami różnych placówek montessoriańskich (żłobek, przedszkole, wszystkie szczeble edukacji szkolnej) poprzez zaprezentowanie autorskich pomocy montessoriańskich i lekcji rozwojowych wspierających rozwój dziecka;

• Inspirowanie i motywowanie pedagogów i sympatyków pedagogiki M. Montessori do dalszego poszukiwania nowych myśli, treści i rozwiązań metodycznych w bogatej i jeszcze nieodkrytej do końca myśli M. Montessori, pedagoga, nauczycielki dzieci i dorosłych;

• Zacieśnienie i nawiązanie kontaktów w środowisku montessoriańskim. Szczegółowe informacje będziemy stopniowo zamieszczać w linkach na stronie Polskich Dni Montessori, Polskiego Stowarzyszenia Montessori, Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

pozostałe wiadomości