Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Wyjazdy studyjne

obrazek:

Studenci naszego Wydziału pod opieką prof. dr hab. Jacka Błeszyńskiego z Katedry Podstaw Pedagogiki mieli możliwość odbycia wyjazdów studyjnych do Chełmna - do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Opieki w Chełmnie, gdzie mogli zapoznać się z pracą z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

19 listopada 2019 na przedmiocie Komunikacja wspomagająca i alternatywna  studentki i studenci z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych;

26 listopada 2019 na przedmiocie Oligofrenologopedia  studentki z Wydziału Humanistycznego.

Plan wyjazdu studyjnego obejmował:

godzina 9 – 11 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

Spotkanie z nauczycielami i udział / hospitacja w zajęciach z uczniami z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej;

godzina 11.30 – 14 Dom Pomocy Społecznej - Dom Opieki w Chełmnie.  

Spotkanie z kierownictwem DPS oraz zapoznanie się z pracą z osobami w różnym  wieku z głębszymi stopniami niepełnosprawności intelektualnej, udział w zajęciach, zapoznanie się z zapleczem terapeutycznym – w szczególności kształtowanymi możliwościami komunikacyjnymi;

godzina 14-14.30 podsumowanie.

Spotkanie z wychodniami i opiekunami pozwoliło na ukazanie trudności związanych z komunikowaniem się i prowadzeniem zajęć wspierających i rehabilitacyjnych osób w różnym wieku i z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć