Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

II Seminarium naukowe w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"

obrazek:

26.11.2019 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS odbyło się kolejne seminarium naukowe z wykładem pana prof. Arkadiusza Karwackiego nt.,,Za kurtyną formalnych struktur - procesy społeczne w polskich szkołach" dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".

W ramach seminarium zorganizowano również cztery warsztaty metodyczne, które dotyczyły: prowadzenia badań przez nauczycieli (dr Magdalena Cuprjak), skutecznej pracy głosem (dr Iwona Murawska), diagnozy pedagogicznej (prof. Jacek Szczepkowski), rozpoznawania i diagnozowania rodziny w sytuacji kryzysowej (dr Jarosław Przeperski).
Głównym celem projektu jest przygotowanie czterech toruńskich szkół (SP 4, SP 7, ZS 10, ZSMEiE) do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów, przygotowanie pracowni i podniesienie kompetencji nauczycieli.
Radę  Projektu po stronie UMK tworzą: prof. Ditta Baczała, dr Elżbieta Wieczór, mgr Mateusz Szafrański.
Podczas seminarium Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przygotowała zestawienia bibliograficzne oraz wystawę księgozbioru.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć