Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Uroczystość wręczenia dyplomów

obrazek:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia oryginałów dyplomów ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, która odbędzie się 14 grudnia 2019 r. o godzinie 11.00 w Auli UMK (ul. Gagarina 11).

Podczas uroczystości, dyplom ukończenia studiów będą mogły odebrać osoby, które do dnia 2 grudnia br. ukończyły studia, odebrały odpisy dyplomu ukończenia studiów, suplement i pokwitowały ich odbiór.

Absolwenci, którzy odebrali oryginały dyplomów, ale chcieliby uczestniczyć w uroczystości powinni do dnia 10 grudnia br. dostarczyć oryginał dyplomu ukończenia studiów do dziekanatu.

Przed uroczystością będzie możliwość wypożyczenia togi (10 zł) i zakupu kepi (17 zł).

pozostałe wiadomości