Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Seminarium naukowe w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego"

obrazek:

29.10.2019 roku w Instytucie Nauk Pedagogicznych WFiNS odbyło się seminarium naukowe z wykładem pana prof. Piotra Błajeta nt.,,Ekologia edukacji, czyli o  środowiskowych uwarunkowaniach uczenia się" dla nauczycieli szkoły ćwiczeń i szkół współpracujących w projekcie "Toruńska szkoła ćwiczeń dla województwa kujawsko-pomorskiego".

 

W ramach seminarium zorganizowano również cztery warsztaty metodyczne, które dotyczyły pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, sposobów rozmawiania z dzieckiem w szkole o umieraniu i śmierci, rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych oraz sposobów kreatywnego uczenia (się).


Głównym celem projektu jest przygotowanie czterech toruńskich szkół (SP 4, SP 7, ZS 10, ZSMEiE) do pełnienia roli szkoły ćwiczeń dla nauczycieli i studentów, przygotowanie pracowni i podniesienie kompetencji nauczycieli. Radę  Projektu po stronie UMK tworzą: prof. UMK, dr hab. Ditta Baczała, dr Elżbieta Wieczór, mgr Mateusz Szafrański.

Podczas seminarium Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu przygotowała zestawienia bibliograficzne oraz wystawę księgozbioru.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć