Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Wystawa pt. „Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym”

obrazek:

Katedry Rewalidacji, Resocjalizacji i Opieki Długoterminowej (Instytut Nauk Pedagogicznych, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK w Toruniu) oraz studentki i studenci z Koła Naukowego Młodych Pedagogów Specjalnych UMK w Toruniu zapraszają do odwiedzenia Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i zapoznania się z wystawą pt. „Zrozumieć FAS – o Płodowym Zespole Alkoholowym”.

Celem wystawy jest prezentacja funkcjonowania osób z FAS w ujęciu interdyscyplinarnym. Problematyka ta została przedstawiona w kilku aspektach m.in. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Wystawę tworzą postery naukowe przygotowane przez studentki i studentów w ramach Konferencji Naukowej “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”, która odbyła się w 2018 roku na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć