Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Zebranie Zespołu Metodologii Badań Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN

Dyrekcja Instytutu Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK zaprasza zainteresowanych zagadnieniem „krytyki naukowej” pracowników, doktorantów i studentów na otwartą część zebrania Zespołu Metodologii Badań Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, które odbędzie się 15 października w godzinach 12:00 – 16:00 w INP (Lwowska 1) w sali 394.

Program merytoryczny części otwartej

 

12:00 – 13:20 Referaty

  1. dr Sławomir Pasikowski, prof. Krzysztof Rubacha - otwarcie spotkania
  2. prof. Bogusław Śliwerski, Przejawy pseudonaukowego oporu wobec krytyki w

pracach awansowych z pedagogiki.

  1. prof. Marek Rembierz, Krytyka naukowa, dyskusja wiedzotwórcza i kultura logiczna jako afirmacja wartości poznawczych (w nawiązaniu do toruńskich wykładów Tadeusza Czeżowskiego z ogólnej metodologii nauk w Katedrze Pedagogiki UMK w roku akademickim 1953/1954)

13:20 - 14:00 PRZERWA

  1. Krytyka metodologiczna w nauce - problemy i kontynuacje - dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

Profesorowie: Adam Jonkisz, Jacek Piekarski, Marek Rembierz, Krzysztof Rubacha, Bogusław Śliwerski

pozostałe wiadomości