Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

obrazek:

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i Statutem UMK z dnia 16 kwietnia 2019 roku z dniem 30 września 2019 roku Wydział Nauk Pedagogicznych UMK zostaje przekształcony w Instytut Nauk Pedagogicznych Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych.

Po dwunastu latach swojej działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej, na mocy obecnego prawa, Wydział Nauk Pedagogicznych UMK jako podstawowa jednostka organizacyjna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przechodzi do historii. W nowych ramach organizacyjnych, Instytutu, jednak nadal pozostaje Pedagogika Toruńska, przed którą otwierają się nowe perspektywy.

Z tej okazji do wszystkich - zaprzyjaźnionych Osób i Instytucji  (lokalnych, regionalnych, krajowych i zagranicznych) kierujemy słowa podziękowania za dotychczasową współpracę, współdziałanie, wsparcie, zaangażowanie. Dzięki tej współpracy realizować się mógł jeden z najważniejszych aspektów Pedagogiki - działanie na rzecz Dobra Człowieka i Społeczeństwa.

Podziękowania kierujemy do wszystkich - byłych, obecnych i przyszłych - Nauczycieli akademickich, oddających się pasjom badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym dla dobra naszej dyscypliny naukowej i
naszego środowiska akademickiego.

Dla każdego Wydziału cennym było stwarzanie możliwości rozwoju i awansu naukowego. Dziękujemy wszystkim Profesorom, Doktorom Habilitowanym, Doktorom, Magistrom i Licencjatom, że wybraliście nasz Wydział.

Wszystkim Absolwentom, Studentom, Doktorantom, Słuchaczom dziękujemy za lata spędzone na wytrwałej nauce, z nadzieją, że nasza Toruńska Pedagogika pozostanie w dobrej pamięci.

Chcemy bardzo serdecznie podziękować naszym obecnym i byłym Pracownikom Dziekanatu Wydziału Nauk Pedagogicznych za cierpliwość i zaangażowanie.

Słowa podziękowania kierujemy także do Pracowników obsługi, tych z czasów Asnyka, Fredry, Gagarina i obecnie Lwowskiej.

Składając Wszystkim serdeczne podziękowania, życzymy Pedagogice Toruńskiej wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku

Dziekan - dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
Prodziekani
- dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
- dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
- dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK

pozostałe wiadomości