• Start

X lat Wydziału Nauk Pedagogicznych


We wrześniu mija X lat od utworzenia naszego Wydziału. Warto przypomnieć zatem, że w 1976 roku niewielka kadrowo Katedra Pedagogiki została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Psychologii wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego.

W latach dziewięćdziesiątych nowych impulsów rozwojowych dostarczył Instytutowi jego ówczesny dyrektor prof. dr hab. Roman Schulz.

Od 1996 roku funkcję dyrektora pełnił prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski, który w 2007 roku, wraz profesorami z ówczesnej Rady Instytutu, doprowadził do utworzenia samodzielnego Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wydział został powołany uchwałą Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 roku.

Pierwszy, wybrany jednogłośnie, skład zespołu dziekańskiego stanowili profesorowie Aleksander Nalaskowski jako dziekan oraz Beata Przyborowska, Piotr Petrykowski, Krzysztof Rubacha jako prodziekani.

Nadchodzący rok akademicki będzie więc naszym rokiem jubileuszowym.

Nasza Absolwentka Siostra Monika SztamborskaZ radością informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach profesję wieczystą złożyła absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Historycznych UMK mgr Monika Sztamborska.

W uroczystości uczestniczyła promotor pracy magisterskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz.

Od kilku lat s. Monika jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem historii w Zespole Szkół Urszulanek SJK w Pniewach. Publikuje także teksty naukowe popularyzując myśl wychowania religijnego.

III Kongres Nauczycieli Wychowania PrzedszkolnegoW dniu 27 maja 2017 roku odbył się kolejny, III Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego, w tym roku pod hasłem „Edukacja zaczyna się w przedszkolu”. Organizatorem tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Edukacji Przedszkolnej „Inicjatywa i Twórczość”, które obchodziło jubileusz  XV-lecia działalności oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia .

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017W dniach 26-27 maja br. pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotra Pertykowskiego, prof. UMK, odbyła się współorganizowana przez Katedrę Pracy Socjalnej WNP XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MEDYCYNY PALIATYWNEJ HOSPICJUM 2017 oraz XV OGÓLNOPOLSKIE FORUM ONKOLOGII  I PSYCHOONKOLOGII. Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników, doktorantów i studentów naszego Wydziału. Swoje wystąpienia przestawili: prof. dr hab. Józef Binnebesel (Lęk przed śmiercią Penthos czy Thanatos?), ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK (Zmiany  społeczne i demograficzne a opieka u kresu życia?), mgr Renata Deka (Wolontariat hospicyjny więźniów - doświadczenia pracowników Gdańskiego Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza), mgr Karolina Kramkowska (Moralno-etyczny aspekt opieki nad chorym z demencją w stadium zaawansowanym i u kresu życia), mgr Małgorzata Olszewska (Dobre Praktyki wolontariatu hospicyjnego - refleksje absolwentki European Palliatyve Care Academy), lic. Weronika Dulska (Elementy pracy socjalnej w praktyce opiekuńczej pielęgniarek opieki domowej) oraz lic. Ewelina Romianowska (Teatroterapia jako forma budowania relacji pacjenta u kresu życia z personelem medycznym na przykładzie Hospicjum ks. Dutkiewicza w Gdańsku).


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+