• Start

Konferencja studencka "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy"W dniu 12 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu odbyła się konferencja studencka w ramach przedmiotu projekt socjalny pt. "Jak pomaga Europa? Innowacyjne praktyki pomocy w wybranych krajach Europy". Spotkanie zorganizowane zostało przez studentów II roku pracy socjalnej pod opieką dr Jarosława Przeperskiego, przy współpracy z organizacją studencką ESN.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące roli i postrzegania pracownika socjalnego, pieczy zastępczej, zjawiska migracji oraz instytucji małżeństwa. Dzięki zaangażowaniu studentów z programu Erasmus mieliśmy okazję dowiedzieć się jak wybrane kwestie przedstawiają się w Rumunii, Bułgarii, Francji czy Turcji.

Audiobook z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ukazał się audiobook poświęcony tym placówkom, opracowany przez Panią mgr Annę Laks, zeszłoroczną absolwentkę Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Podstawą do zrealizowania tego projektu była praca dyplomowa pt. „Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Działalność wychowawcza w latach 1947-1991”, która powstała w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej pod kierunkiem dr Joanny Falkowskiej.

Dyplomatorium 2017

fot. Anna Bielawiec-Osińska, Program Absolwent UMK


9 grudnia 2017 r. w Auli UMK odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych absolwentom w roku 2016/17.

Podczas uroczystości wręczono nagrodę na najlepszego absolwenta, którą otrzymała pani Klaudia Wos, nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, którą otrzymała pani Dorota Komorowska i nagrody za wyróżnione prace dyplomowe, które otrzymały panie Paulina Dranikowska i Paulina Solarczyk.

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Odbyła się inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownikiem jest dr Elżbieta Wieczór z Katedry Edukacji Dziecka. Edycję otworzyła dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, prodziekan Wydziału. Spotkanie uświetnił popis wokalno-taneczny dzieci z przedszkola nr 17 w Toruniu. Natomiast cykl zajęć dydaktycznych zainaugurował prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski wykładem „Dziecko w czasie newtonowskim i einsteinowskim”.

Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Seminarium Naukowe pt. W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej. Spotkanie to zostało przygotowane przez Katedrę Pracy Socjalnej z okazji Święta Pracowników Socjalnych, które przypada 21 listopada.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy instytucji pomocy społecznych, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Mielczarka oraz prof. Tomasza Biernata. Ponadto została przedstawiona działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Pracy Socjalnej, zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez studentów pracy socjalnej oraz działania Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Przekazano też podziękowania Opiekunom praktyk studenckich i Dyrektorom, Kierownikom instytucji, w których odbywały się praktyki studentów pracy socjalnej WNP UMK. Końcowym akcentem było ogłoszenie konkursu dla studentów pracy socjalnej na najlepszy projekt socjalny.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+