• Start


17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 21-25 kwietnia br. miał miejsce 17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, którego tematem przewodnim była rzeka Wisła.
6 przedsięwzięć WNP zyskało aprobatę jury festiwalu i spotkało się z dużą przychylnością uczestników:

1. Całkiem (do)rzeczne historie - komiks obrazkowy, dr Kamila Majewska, dr Wioletta Kwiatkowska, dr Małgorzata Skibińska - Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji UMK

2. Wisła, królowa polskich rzek... poznaj z nami jej bieg!, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

3. Co w Wiśle mieszka, co w jej sąsiedztwie żyje...?, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

4. Rzeka wyzwań, Mgr Anna Nowak, mgr Mateusz Szafrański - Katedra Psychopedagogiki Specjalnej UMK i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych, Celina Kamecka - Antczak, Anna Pawlak, Klaudia Wos, Barbara Trześniowska, Jakub Szarecki, Sandra Wojtas

5. Jak ryba w wodzie, Sekcja Animacji Kultury Sekcja Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej SKNP UMK - mgr Ewelina Wesołek, mgr Iwona Murawska, Karolina Wenderlich, Donata Pipczyńska, Paulina Staniszewska, Sandra Lesiakowska, Magdalena Karolska, Magdalena Cieślik, Wioletta Koprowska

6. Klucz do serca Wisły, Dr Elżbieta Wieczór, Małgorzata Cieślik, Wioletta Koprowska, Magdalena Karolska, Anna Folborska -Sekcja Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej SKNP.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami z tych wydarzeń.

Grant Pasjopolis Master dla Klaudii Wos

Pani Klaudia Wos - studentka III. roku kierunku pedagogika specjalna i członkini Koła Młodych Pedagogów Specjalnych zwyciężyła w Programie Grantowym Pasjopolis Master. Celem Pasjopolis Master jest wspieranie studentek i studentów UMK w rozwoju pasji i zainteresowań naukowych przez przyznawanie grantów na realizację autorskich pomysłów m.in. w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. W roku 2017 grant otrzymała Pani Klaudia Wos na swój projekt badawczy "Kulturalni w Toruniu" (nauki społeczne).

Serdecznie gratulujemy!

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością pt. Psychoanalityczny kontekst oligofreniiW dniu 26 kwietnia 2017r. o godzinie 9:30 na Wydziale Nauk Pedagogicznych, pod honorowym patronatem Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki Jarosława Gowina oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, odbędzie się kolejne Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością organizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tantopedagogiki poświęcone psychoanalitycznym kontekstom oligofrenii. Tym razem prelegentami będą goście z Lwowa z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego.

Link do plakatu

Dyplom Certificate of Excellence dla dr hab. Doroty Siemienieckiej, prof. UMK


Na zdjęciu od lewej Monica Calotă, Veena Gill, Dorota Siemieniecka
Polacy na Międzynarodowej Konferencji EEA Scholarships Programme – a Plus in Education w Bukareszcie

Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK znalazła się w wąskim gronie zwycięzców Gali Mobilności Międzynarodowej Konferencji The EEA Scholarships Programme – A Plus in Education, zorganizowanej przez rumuńskiego operatora Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale Erasmus+, ANPCDEFP, EEA Grants (Iceland, Lichtenstein, Norway), która odbyła się w dniach 23-24 marca 2017 w Bukreszcie. Pani Profesor została zaproszona przez organizatorów do wzięcia udziału w Konferencji na podstawie wyniku konkursu. Została uhonorowana dyplomem Certificate of Excellence za wyniki 11 letniej współpracy z uczelniami norweskimi. Prezentowała również naszą uczelnię w trakcie promocji edukacyjnej (Institutions’ Fair – Educational market match).


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+