Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start


Nagroda im. Profesora Czesława Majorka dla dr Doroty Grabowskiej-PieńkoszDr Dorota Grabowska- Pieńkosz otrzymała pierwszą nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji Nagroda im. Profesora Czesława Majorka, w kategorii prace doktorskie.
Praca, pt. Nauczyciele szkół galicyjskich w literaturze pamiętnikarskiej. Studium z pedeutologii historycznej, została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Szulakiewicz.

Konferencja "Internat to nasz drugi dom"22 listopada 2016 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbyła się konferencja pt."Internat to nasz drugi dom".

Konferencja została zorganizowana przez SOSW i Wydział Nauk Pedagogicznych Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej, a problematyka poruszana na niej dotyczyła internatu - instytucji, która jest częścią integralną ośrodka i pełni znaczącą rolę w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu jest interesariuszem WNP, z którym współpracuje od wielu lat. W ośrodku nasi studenci odbywają praktyki pedagogiczne i uczestniczą w przedsięwzięciach wychowawczo-terapeutycznych. Jest to również jedno z wielu miejsc, w którym nasi absolwenci znajdują miejsca pracy.

ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

Spotkanie „Afryka Rodzinom”


W dniu 16 listopada br. z inicjatywy pracowników Katedry Pracy Socjalnej na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie „Afryka Rodzinom – praca socjalna z rodzinami w Ghanie”, na którym gościem specjalnym był Pan Samuel Owusu z Ghany. Inspiracją do organizacji tego wydarzenia był przypadający na 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego. W swoim wystąpieniu Pan Owusu ukazał system pomocy społecznej w Ghanie, uwzględniając ważne przemiany społeczno-polityczne, jakie miały miejsce w tym kraju w ostatnich latach. Zgromadzeni na sali goście mieli okazję poznać historię Ghany oraz uwarunkowania pracy socjalnej w tym państwie, takie jak, np. brak wody pitnej, ograniczony dostęp do edukacji, praca dzieci.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+