• Start


Fotorelacja z sympozjum pt. "Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze".


W dniu 6 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyło się sympozjum pt. Polska myśl pedagogiczna II połowy XX wieku i początków XXI wieku. Stan badań - kierunki poszukiwań - projekty badawcze, zorganizowane przez Zespół Historii Wychowania przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Katedrę Historii Myśli Pedagogicznej i Toruńskie Koło Towarzystwa Historii Edukacji.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”.


2 grudnia br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Praca socjalna w miejscu zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych”. Organizatorami konferencji byli: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK oraz Fundacja Pro Europa. Zgromadzonych na sali gości przywitali: Andrzej Rakowicz – zastępca Prezydenta Miasta Torunia, ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK, Kierownik Katedry Pracy Socjalnej – ks. dr hab. Piotr Krakowiak oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu – mgr Jarosław Bochenek.

"Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!" Fotorelacja z otwarcia wystawy fotograficznej.

2 grudnia, w sali wystawienniczej Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej, otworzono wystawę fotograficzną pn.: "Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej!".

Zamysłem organizatorów było ukazanie hospicyjnej codzienność z perspektywy zaangażowania wolontariuszy, a jednocześnie podkreślenie wagi ich zaangażowania i roli jaką pełnią w interdyscyplinarnym zespole.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tą wyjątkową ekspozycję, przygotowaną z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu, można oglądać do 20 grudnia 216 r. w godzinach otwarcia Biblioteki.

Link do zdjęć z wernisażu wystawy fotograficznej pt.: 'Barwy wolontariatu w hospicyjnej codzienności. Razem możemy więcej"


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+