• Start

Dr Dagna Dejna „OSOBOWOŚCIĄ ROKU 2017”


ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

W Sali Mieszczańskiej toruńskiego Ratusza odbyła się uroczystość wręczenia statuetek „OSOBOWOŚĆ ROKU 2017” w plebiscycie „Gazety Pomorskiej”. W kategorii „samorządność i  społeczność lokalna” wygrała dr Dagna Dejna z naszego Wydziału. W ten sposób doceniona została jej aktywność społeczna i nietuzinkowe działania prowadzone ze studentami pedagogiki. Gratulujemy!

Wyróżnione rozprawy doktorskie


W dniu 20 marca podczas posiedzenia Rady Wydziału odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów za wyróżnione w roku 2016/2017 rozprawy doktorskie. Od roku 2012 na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbywa się konkurs na wyróżniającą się rozprawę doktorską napisane przez młodych badaczy, którzy uzyskali stopień doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki na naszym Wydziale.

W minionym roku Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych postanowiła wyróżnić następujących doktorów:

- dr Patrycję Brudzińską za rozprawę pt. "Forma przekazu a zapamiętywanie treści. Na przykładzie uczniów młodszych klas szkoły podstawowej" napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego;

- dr Kingę Majchrzak za rozprawę pt. "Miejsca jako nośniki pamięci w edukacji studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika" napisanej pod kierownictwem dr hab. Hanny Solarczyk-Szwec, prof. UMK;

- dr Iwonę Murawską za rozprawę pt. "Strategie uczniowskie w szkołach o zróżnicowanym potencjale edukacyjnym" napisanej pod kierownictwem prof. dr hab. Beaty Przyborowskiej;

- dr Beatę Pietkiewicz-Pareek za rozprawę pt. "Analfabetyzm w Indiach. Źródła, dynamika, programy przemian i działania naprawcze" napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Kazimierza Kwiecińskiego;

- dr Katarzynę Szeler za rozprawę pt. Konstruowanie zespołów nauczycielskich jako zaniedbany element pracy szkoły napisanej pod kierownictwem prof. dr. hab. Aleksandra Nalaskowskiego.

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością


6 marca 2018r. odbyło się na kolejne Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością. Tym razem motywem przewodnim były ZWIERZĘTA w TERAPII. Seminarium oficjalnie zainicjowało działalność nowej Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji. Wszystkim Prelegentom i Gościom seminarium oraz Widzom przedsięwzięcia on-line organizatorzy serdecznie dziękują.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+