Wydział Nauk Pedagogicznych UMKWydział Nauk Pedagogicznych UMK

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK

Katedra Pedagogiki Szkolnej

 zobacz stronę WWW Katedry Pedagogiki Szkolnej

 

Zadania naukowe

W ramach działalności naukowej Katedra Pedagogiki Szkolnej prowadzi badania w następujących obszarach:

- szkolnictwo publiczne i niepubliczne,

- innowatyka pedagogiczna,

- ukryty program instytucji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,

- studia gender,

- rozwój zawodowy nauczycieli,

- edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,

- stymulowanie rozwoju społeczno-moralnego dzieci i młodzieży,

- edukacja obywatelska,

- edukacja seksualna.

 

Zadania dydaktyczne

Katedra prowadzi zajęcia w ramach trzech specjalności:

- pedagogika szkolna z socjoterapią,

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,

- pedagogika wczesnoszkolna z terapią specyficznych trudności w uczeniu się.

 
Prof. dr hab. Beata Przyborowska

alt

Więcej…
 
Dr Elżbieta Wieczór

alt

Więcej…
 
Dr Violetta Kopińska

viola_kopinska

Więcej…
 
Dr hab. Dorota Siemieniecka

dorota_siemieniecka

Więcej…
 
Dr Joanna Sikorska

alt

Więcej…
 
Mgr Małgorzata Kozłowska

Więcej…