• Start


Nasza Absolwentka Siostra Monika SztamborskaZ radością informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach profesję wieczystą złożyła absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Historycznych UMK mgr Monika Sztamborska.

W uroczystości uczestniczyła promotor pracy magisterskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz.

Od kilku lat s. Monika jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem historii w Zespole Szkół Urszulanek SJK w Pniewach. Publikuje także teksty naukowe popularyzując myśl wychowania religijnego.

II Toruńska Konferencja Integralna

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Toruńskiej Konferencji Integralnej „Intymność Rozwój Edukacja”, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej, Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 r. w Toruniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Szczegóły na stronie: konferencjaintegralna.umk.pl


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+