Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Sukces studentek Sekcji Resocjalizacji

Zakończył się projekt "Psi brat zza krat", zrealizowany przez studentki Sekcji Resocjalizacji Koła Naukowego Pedagogów działającego przy Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Pomysłodawczynie - panie Sylwia Krzewińska i Marlena Wypij, wcieliły w życie autorski program dogoterapii w Oddziale Zewnętrznym w Strzelewie (podlegający pod Zakład Karny w Koronowie). Istotą projektu było zaangażowanie osób osadzonych w zakładzie karnym w proces szkolenia psów schroniskowych.
Więcej informacji można znaleźć na plakacie podsumowującym to wydarzenie.Autorkom programu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Wystawa pt. „Portrety pamięci (miasta) z historią w tle”

W gmachu Biblioteki Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz w holu łączącym przestrzeń Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UMK oglądać można wystawę pt. „Portrety pamięci (miasta) z historią w tle”. Koordynatorem projektu "Przywracanie pamięci miastu" jest Pani mgr Kinga Majchrzak, doktorantka WNP.
Prace prezentowane na wystawie powstały w ramach międzygeneracyjnych warsztatów artystycznych o tym samym tytule. W czasie ich trwania dzieci poniżej 13-go roku życia (przedszkolaki oraz uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej), studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz słuchacze Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, usłyszeli wspomnienia (m.in. Profesora Andrzeja Tomczaka) dotyczące  Torunia i nietuzinkowych osób, które na zawsze zapisały się w historii Grodu Kopernika oraz podzielili się własnymi. Starali się wspólnie udzielić odpowiedzi na pytanie: Czy pamięć jest formą zamkniętą, czy otwartą? Dokonali wyboru koloru pamięci. Poznali technikę malowania tuszami i stworzyli kolaże techniką mieszaną. Kolejne odsłony wystawy będzie można oglądać w gmachu:

  • Urzędu Miasta (ul. Wały gen. Sikorskiego 8),
  • Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
    (ul. Dąbrowskiego 4),
  • Książnicy Kopernikańskiej (ul. Warszawska 11),
  • Filii nr 1 Książnicy Kopernikańskiej (ul. Jęczmienna 23),
  • Filii nr 3 Książnicy Kopernikańskiej (ul. Mickiewicza 61),
  • Collegium Humanisticum (ul. Władysława Bojarskiego 1),
  • Collegium Minus ( Fosa Staromiejska 1a).

Zarówno wystawa, jak i warsztaty, są integralną częścią projektu „Przywracanie Pamięci Miastu”, realizowanego przez TUTW w partnerstwie z WNP UMK, w ramach programu „Patriotyzm Jutra”, ogłoszonego przez Muzeum Historii Polski i finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego."Przewrót Kopernikański"

 
Z satysfakcją informujemy, że dr Agnieszka Uniewska została ekspertem interdyscyplinarnego zespołu badawczego w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, do prowadzenia ogólnopolskich badań w ramach unijnego projektu "Przewrót kopernikański".
Członkowie zespołu zostali wyłonieni drogą kilkuetapowego postępowania kwalifikacyjnego, a w jego skład weszło tylko 9 badaczy reprezentujących pedagogikę, psychologię i socjologię z różnych ośrodków akademickich w Polsce. Badania prowadzone przez zespół dotyczą problematyki oświatowej, a ich zakończenie planowane jest w 2015 roku.
Serdecznie gratulujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+