Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Uroczysta Immatrykulacja

UMK_logo_transparentne_WWW WNP_transparentne_logo

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

serdecznie zaprasza studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych 1-go, 2-go i 3-go stopnia

na uroczystość Immatrykulacji,

która odbędzie się 1 października br., o godz. 17:00 w Auli UMK.

Konkurs na najlepsze prace magisterskie promujące Polskę

Pod hasłem „Teraz Polska Promocja" rusza VIII edycja konkursu na najlepsze prace magisterskie dotyczące promocji Polski.

Organizatorami konkursu są: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska", Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA, Polska Organizacja Turystyczna oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Głównym celem Konkursu jest popularyzacja tematyki promocji Polski oraz wspieranie procesu kształcenia nowoczesnych kadr dla potrzeb marketingu narodowego Polski. Hasło ‚promocja Polski' dotyczy zakresu promocji ogólnej (wizerunkowej), gospodarczej, rolno-spożywczej, turystycznej, sportowej, kulturalnej i naukowej Polski oraz jej regionów, w kraju i na świecie. Na zwycięzców czekają nagrody główne oraz nagrody specjalne. Fragmenty nagrodzonych prac zostaną opublikowane w e-booku „Teraz Polska Promocja".
Termin nadsyłania prac upływa 17.10.2014 r. Zgłoszenia należy kierować na adres: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego, ul. Górskiego 1, 00-033 Warszawa.

Więcej informacji znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje oraz regulamin Konkursu znajdują się na stronie Teraz Polska.


Teraz Polska Promocja


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+