Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Wydarzenia

16 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - sprawozdanie i fotorelacja

We wtorek (26 IV) zakończył się XVI TFNiS. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych zorganizowali i przeprowadzili sześć warsztatów promujących różne działy pedagogiki i nauk pokrewnych. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i były okazją do pokazania, że nauka może być interesująca i ciekawa. Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność działających na wydziale kół naukowych.

Czytaj dalej

„Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia” - sprawozdanie i fotorelacja

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”. Pierwszego dnia obrad miała miejsce Debata Penitencjarna, podczas której prelegenci zapoznali uczestników z praktycznymi aspektami pracy w Zakładach Karnych oraz Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej, a także w podmiotach zajmujących się streetworkingiem. Wśród występujących gościł był również kurator sądowy z Niemiec, który przedstawił organizację i zadania kuratorów sądowych w Niemczech. Podczas obrad podniesiono wiele cennych głosów dotyczących wyzwań i problemów związanych z codzienną pracą w obszarze szeroko rozumianej resocjalizacji, probacji i profilaktyki społecznej. W czwartek odbyły się również warsztaty, które wzbogaciły program tegorocznej konferencji. W trakcie ich trwania uczestnicy zapoznali się w z takimi zagadnieniami jak: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, trening resocjalizacyjny George’a Nelsona, profilowanie kryminalne, konstruowanie programów resocjalizacyjnych, arteterapia oraz diagnoza penitencjarna.

Czytaj dalej

"Kamyk Puzyny" dla Justyny Sobczyk

Justyna Sobczyk, absolwentka pedagogiki specjalnej UMK, odebrała nagrodę im. Konstantego Puzyny "Kamyk" przyznawaną m.in. za działalność na rzecz udzielania głosu osobom wykluczonym.
Laureatka prowadzi Teatr 21 - jedyną w Polsce grupę teatralną, której aktorami są osoby z zespołem Downa i autyzmem. W trakcie studiów była aktorką alternatywnego teatru Wiczy w Toruniu.
Więcej http://culture.pl/pl/artykul/kamyk-puzyny-dla-justyny-sobczyk

Gratulujemy!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu i happening "Zaświeć z nami na niebiesko"

W toruńskich obchodach ŚWIATOWEGO DNIA ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU zorganizowanego przez Przedszkole Anglojęzyczne „Bajkowy Dworek” w dniu 19 kwietnia br. wzięli udział studenci kierunku pedagogika specjalna Wydziały Pedagogicznego UMK. W ramach obchodów w godzinach porannych przeprowadzono warsztaty sensoryczne, a po południu pod pomnikiem M. Kopernika zorganizowano happening „Zaświeć z nami na niebiesko”, w trakcie którego wystąpiły dzieci uczęszczające do Przedszkola Anglojęzycznego „Bajkowy Dworek”.

Czytaj dalej


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+