Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Stypendium FEP dla studentki WNP


Informujemy, że studentka Pedagogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych, pani Dagmara Markowska została stypendystką Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości.
Gratulujemy!

Otwarte spotkanie naukowe

Katedra Metodologii Badań Pedagogicznych

zaprasza na

otwarte spotkanie naukowe

w czasie którego odbędzie się prezentacja międzynarodowych badań dr. Dagny Dejny i Filipa Nalaskowskiego


Spotkanie odbędzie się 31 marca 2015 r. w Sali Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych (s.51), o godz. 9:30.

Konferencja: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka – terapeutyczne wsparcie dziecka i rodziny - mini relacja

20 marca w Zespole Szkół Nr 6 w Toruniu – Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego i Gimnazjum Specjalnym Nr 19 im. bł. ks. S. W. Frelichowskiego odbyła się konferencja naukowa na temat „WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA – TERAPEUTYCZNE WSPARCIE DZIECKA I RODZINY”.
Organizatorami konferencji był Zespół Szkół Nr 6 i Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Wśród zgromadzonych gości była prodziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr hab. Agnieszka Wałęga prof. UMK. Konferencji przewodniczył dr hab. Józef Binnebesel kierownik Katedry Rehabilitacji i Resocjalizacji, prof. UMK.
Dr Agnieszka Nowicka adiunkt Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu Zielonogórskiego wygłosiła wykład na temat „Możliwości wykorzystania metody Marianny i Christophera Knillów we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, Dr hab. Jarosław Bąbka adiunkt Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawił wykład „Wyznaczniki wspomagania rozwoju jako szczególnego rodzaju interakcje pomiędzy nauczycielem a wychowankiem.”
Udział w konferencji wzięli również Jalanta Rafał Łuniewska z Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, dr. nauk med. Piotr Zwoliński z Centrum Terapii Padaczki „Neurosphera” z Warszawy oraz terapeuci Katarzyna Jakimowska z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Chełmna, Joanna Rzymyszkiewicz z Zespołu Szkół nr 6 w Toruniu i Kamil Małecki z Ośrodka Rehabilitacji „Navita” w Toruniu.
W drugiej części konferencji odbyły się warsztaty, które poprowadzili terapeuci z Zespołu Szkół Nr 6 w Toruniu. Konferencja odbywała się patronatem Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK i Ośrodka Rozwoju Edukacji. Była to już druga konferencja realizowana przez Katedrę Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji Wydziału Nauk Pedagogicznych z Zespołem Szkół Nr 6 w Toruniu.

Reprezentant WNP w Radzie Fundacji ‚Polska Liga Walki z Rakiem’Ks. dr hab. Piotr Krakowiak reprezentujący WNP UMK, otrzymał zaproszenie do udziału w Radzie Fundacji ‚Polska Liga Walki z Rakiem’.
Fundatorami Ligi są: Bogdan Borusewicz, Krzysztof Hołowczyc, Krystyna Janda, Prof. Ewa Łętowska, Prof. Jerzy Stuhr,, Danuta Wałęsa. Do udziału w Radzie Fundacji zaproszenie otrzymali wybitni przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, a także elita polskiej onkologii.
W najbliższym czasie rozpoczną się prace nad wdrożeniem przygotowanej przez ponad 200 ekspertów Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. Prowadzona dotychczas dyskusja pokazała jak wiele jeszcze trzeba naprawić w polskim systemie walki z rakiem - poczynając od podniesienia świadomości społeczeństwa i edukacji kadr medycznych, poprzez komunikację z chorym, aż po lepszą organizację diagnostyki i leczenia. Najważniejsze jest jednak, aby osią tych zmian był pacjent, postrzegany nie jako ,,świadczeniobiorca" i ,,przypadek medyczny", ale jako człowiek, który także w chorobie ma prawo do godności, informacji i właściwej opieki na każdym etapie choroby.
Dzięki obecności w Radzie Fundacji naszego Reprezentanta, do działalności Ligi mają zostać włączone m.in. szkolenia dla pracowników socjalnych, a także edukacja społeczna, wywodzona z działań hospicyjnych ks. Krakowiaka. Broszura informacyjna    Inspiracje międzynarodowe PLWzR      Wprowadzenie do działalności PLWzR
  • 1
  • 2


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+