Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Podyplomowe europejskie studia liderów opieki paliatywno-hospicyjnej rozpoczęte

Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu jest jednym z 4 europejskich ośrodków, zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie specjalistycznego kursu o nazwie *European Palliative Care Academy - Leadership Course*, sponsorowanego przez Fundację Roberta Boscha, posiadającego wsparcie Europejskiego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej (EAPC). Druga edycja tych innowacyjnych studiów dla profesjonalistów różnych dziedzin interdyscyplinarnej opieki nad osobami u kresu życia została rozpoczęta w Kolonii w Niemczech.

Czytaj dalej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego                   

Stypendia otrzymało 255 wybitnych młodych pracowników naukowych z Polski. Wśród nich jak co roku dominują przedstawiciele nauk przyrodniczych, technicznych i ścisłych. Szeroko pojęta humanistyka to niewielki procent stypendystów. Tym bardziej miło nam donieść, żdr Dagna Dejna i dr Filip Nalaskowski znaleźli się w tym elitarnym gronie. To duży sukces naszego Wydziału, a także Uczelni.

dr Dagna Dejna  dr Filip Nalaskowski

Oficjalny komunikat na stronie MNSiW
Gratulujemy!

Nasi Mistrzowie

Zakończyła się XXIX Letnia Szkoła Młodych Pedagogów. Tym razem jako miejsce tygodniowych obrad wybrano Pułtusk zwany „polską Wenecją”. Patronem spotkania była warszawska APS. Niemal od samego początku to naukowe przedsięwzięcie jest animowane przez prof. Marię Dudzikową z UAM i prof. Bogusława Śliwerskiego w tym wypadku reprezentującego Komitet Nauk Pedagogicznych PAN.
W ramach Szkoły adeptom pedagogiki akademickiej prezentowany jest cykl „wykłady mistrzów” do realizacji którego zaprasza się najwybitniejszych polskich profesorów pedagogii tworząc tym samym możliwość spotkania  młodych badaczy z grupą nieomal klasyków nauk pedagogicznych. W tym roku Szkoła przebiegała pod hasłem
 O poznawaniu, poszukiwaniu i tworzeniu samego siebie. Perspektywa teoretyczna i empiryczna''. Wśród mistrzów nie zabrakło toruński profesorów. Wykład „Poszukiwanie mądrości jako tworzenie samego siebie” wygłosiła prof. Władysława Szulakiewicz, a prof. Aleksander Nalaskowski przedstawił wykład „Autorska szkoła – autorskie samowychowanie”.

prof. Władysława Szulakiewicz prof. Aleksander Nalaskowski

Fotograficzny zapis debat i spotkań pedagogów w Pułtusku autorstwa prof. B. Śliwerskiego można znaleźć pod tym adresem.

Z wizytą w Słowenii

Dr hab. Ditta Baczała, dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK oraz prof. dr hab. Jacek J. Błeszyński byli uczestnikami wyjazdu edukacyjno-szkoleniowego do Słowenii, którego celem było poznanie słoweńskiego systemu kształcenia (od szkoły podstawowej do uczelni wyższej). Jednym z organizatorów tego przedsięwzięcia było słoweńskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu.

  • 1
  • 2


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+