Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Neurodydaktyka i pedagodzy specjalni

12 stycznia 2015 roku odbyło się seminarium naukowe pt."Neurodydaktyka. Mózg dziecka miejscem pracy nauczyciela" zorganizowane przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych. Seminarium prowadziła dr Marzena Żylińska.

3. wykład dziekański - mini relacja

W miniony poniedziałek, 12 stycznia br. miał miejsce kolejny wykład dziekański dla studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych. W trzecim spotkaniu tego cyklu wykład pt. ‚Portret Polski i Polaków - perspektywa społeczna i metodologiczna’ wygłosił prof. Tadeusz Pilch.
Poniżej mini relacja z tego wydarzenia.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+