Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Wydarzenia

16 Toruński Festiwal Nauki i Sztuki - sprawozdanie i fotorelacja

We wtorek (26 IV) zakończył się XVI TFNiS. Pracownicy, doktoranci i studenci Wydziału Nauk Pedagogicznych zorganizowali i przeprowadzili sześć warsztatów promujących różne działy pedagogiki i nauk pokrewnych. Imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem i były okazją do pokazania, że nauka może być interesująca i ciekawa. Na szczególną uwagę zasługuje duża aktywność działających na wydziale kół naukowych.

Czytaj dalej

„Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia” - sprawozdanie i fotorelacja

W dniach 7-8 kwietnia 2016 roku odbyła się III Międzynarodowa Konferencja „Za kurtyną resocjalizacji. Nowe wyzwania i doświadczenia”. Pierwszego dnia obrad miała miejsce Debata Penitencjarna, podczas której prelegenci zapoznali uczestników z praktycznymi aspektami pracy w Zakładach Karnych oraz Zespołach Kuratorskiej Służby Sądowej, a także w podmiotach zajmujących się streetworkingiem. Wśród występujących gościł był również kurator sądowy z Niemiec, który przedstawił organizację i zadania kuratorów sądowych w Niemczech. Podczas obrad podniesiono wiele cennych głosów dotyczących wyzwań i problemów związanych z codzienną pracą w obszarze szeroko rozumianej resocjalizacji, probacji i profilaktyki społecznej. W czwartek odbyły się również warsztaty, które wzbogaciły program tegorocznej konferencji. W trakcie ich trwania uczestnicy zapoznali się w z takimi zagadnieniami jak: terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, trening resocjalizacyjny George’a Nelsona, profilowanie kryminalne, konstruowanie programów resocjalizacyjnych, arteterapia oraz diagnoza penitencjarna.

Czytaj dalej


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+