• Start

Sprawozdanie konferencji naukowej pt. "Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym"

ZOBACZ GALERIĘ

Dnia 8 czerwca 2018 roku w Centrum Dialogu w Toruniu odbyła się konferencja naukowa Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Współpraca z rodzicami. Została ona zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy oraz Katedrę Logopedii Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przy współpracy z Logopedycznym Kołem Naukowym. Konferencję otworzył Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

Ranking kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy"W rankingu kierunków studiów miesięcznika "Perspektywy" kierunek pedagogika ogólna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajął 5 miejsce wśród 28 ośrodków akademickich prowadzących ten kierunek - zobacz ranking.

Kierunek pedagogika specjalna na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK zajął 4 miejsce wśród 9 ośrodków akademickich prowadzących ten kierunek - zobacz ranking.

Upamiętnienie 10. rocznicy śmierci Ireny Sendlerowej


W dniu 13 maja 2018 roku, Przewodniczący Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów w imieniu społeczności Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK złożył kwiaty przy mogile śp. Ireny Sendlerowej na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Gest miał upamiętnić dziesiątą rocznicę śmierci „Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata”, która miała miejsce 12 maja 2008 roku.

Tydzień Pracy Socjalnej 2018 na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ
(autorzy fotografii: Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska)

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej IV Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca ze Stowarzyszeniem Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK. Program „toruńskiego” Tygodnia Pracy Socjalnej obejmował 3 wydarzenia: 1) seminarium połączone z panelem dyskusyjnym zatytułowane „Polityka społeczna i praca socjalna i jej wymiary: krajowy – regionalny – lokalny, 2) prezentacja serii wydawniczej „Problemy Pracy Socjalnej”, 3) seminarium pt. „Czy praca socjalna może być pasją?”, dedykowane pamięci Ireny Sendlerowej, w trakcie którego znaczący praktycy odwołując się do swoich doświadczeń zawodowych bądź społecznych z pasją i przekonaniem odpowiedzieli twierdząco na tak postawione pytanie. Nad tegoroczną edycją Tygodnia Pracy Socjalnej patronat honorowy sprawowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej


W dniu 20 kwietnia 2018 roku odbyła się V Międzynarodowa Konferencja ,,Za kurtyną resocjalizacji. Perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej" rozpoczęta sesją plenarną, w czasie której zaproszeni goście omawiali istotne kwestie dotyczące teorii i praktyki resocjalizacji oraz readaptacji.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+