Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością

Katedra Pedagogiki Rehabilitacji i Resocjalizacji WNP UMK zaprasza do udziału w Toruńskim Międzynarodowym Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością poświęconym Wielowymiarowości problemów pedagogiki specjalnej.

Wydarzenie to stanowi pierwsze z cyklu planowanych spotkań poświęconych szeroko rozumianej pedagogice specjalnej. Seminarium odbędzie się 12 marca br. o godz. 9.00 w Auli Darwina (ul. Gagarina 9), a jego przebieg będzie transmitowany przez UMK TV.

WIĘCEJ INFORMACJI

"Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność"

  

Sekcja Resocjalizacji działająca przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu ma zaszczyt poinformować Państwa o organizowanej międzynarodowej konferencji naukowej pt. ,,Za kurtyną resocjalizacji. Zdemoralizowana współczesność”, która odbędzie się w dniu 27.03.2015 roku,  na terenie campusu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod patronatem: Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego, Rektora UMK, Dziekana WNP, a także Dyrektora Generalnego SW i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Konferencja jest przeznaczona dla kręgu ludzi nauki, studentów i pracowników placówek o charakterze resocjalizacyjnym. Zamierzeniem organizatorów jest stworzenie warunków do interdyscyplinarnej dyskusji nad badanymi zjawiskami. Osiągnięcie tego będzie możliwe dzięki formie spotkania, które podzielone zostanie na sesje plenarną oraz panele tematyczne. Panele odpowiednio dotyczyć będą badanych zjawisk.

Oryginalność koncepcji zakłada uczestnictwo grup studentów, doktorantów i habilitantów z kilkunastu ośrodków akademickich w kraju i za granicy, którzy odwiedzą UMK w Toruniu nie tylko po to, aby uczestniczyć biernie w konwencjonalnym spotkaniu konferencyjnym, ale przede wszystkim po to, aby przedstawić koncepcje swoich prac naukowych na poziomie magisterskim, doktorskim i habilitacyjnym.

Więcej informacji w zakładce 'Seminaria i konferencje' oraz na stronie wydarzenia.


Promocja doktorska 2015

   


W uroczystości wręczenia dyplomów doktora habilitowanego oraz doktora podczas uroczystej promocji doktorskiej, w dniu Święta Uczelni, 19 lutego 2015 r. swoje dyplomy odebrali między innymi:

dr hab. Eunika Baron-Polańczyk
dr hab. Beata Anna Borowska-Beszta
dr hab. Lidia Dorota Marszałek
dr hab. Małgorzata Maria Muszyńska
dr hab. Maria Opiela
dr hab. Klaudia Węc

oraz

dr Jarosław Przeperski - promotorem był dr hab. Tomasz Biernat, prof. UMK
dr Dominika Jastrzębska - promotorem była prof. dr hab. Wiesława Limont [WSP UMK]
dr Katarzyna Olędzka - promotorem był prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki
dr Maciej Jabłoński - promotorem był śp. prof. dr hab. Ryszard Borowicz
dr Agnieszka Brzezińska - promotorem był prof. dr hab. Jarosław Michalski
ks. dr Artur Janicki - promotorem był prof. dr hab. Jarosław Michalski
dr Izabela Kiwak - promotorem był dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

Medal dla prof. Aleksandra Nalaskowskiego

Senat UMK przyznał Medale za zasługi położone dla rozwoju Uczelni. Wśród wyróżnionych jest prof. Aleksander Nalaskowski, pierwszy dziekan (w latach 2007 - 2012) Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Medal został wręczony podczas Święta Uczelni inaugurującego jednocześnie obchody 70-lecia istnienia UMK.
                     


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+