Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Uzyskanie dofinansowania na realizację projektu "Uni-Komp-As"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę formalno-merytoryczną wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr 1/PRK/POWER/3.1/2015, w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła 58 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego jedynie 8 wniosków uzyskało ocenę pozytywną i zostało skierowanych do dofinansowania, w tym wszystkie (trzy) złożone przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet uzyskał dofinansowanie na realizację projektu "Uni-Komp-As" - z Wydziałów: Nauk Historycznych, Nauk Pedagogicznych oraz Politologii i Stosunków Międzynarodowych, o wartości ogółem 3 033 461,37 zł.

Projekt ten w rankingu znalazł się na czwartym miejscu.

Międzynarodowy Projekt Studiów Podyplomowych EUPCA z udziałem WNP UMK wyróżniony

Podyplomowe studia dla liderów opieki paliatywnej (Leadership Course EUPCA.EU), których partnerem jest Wydział Nauk Pedagogicznych UMK otrzymały prestiżową Pieczęć Jakości FIBAA, nadawaną przez Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Eksperci tej organizacji docenili szczególnie międzynarodowość kursu praktycznego, ugruntowane doświadczenie kadry wykładowców i współpracę z instytucjami naukowymi i najlepszymi praktykami opieki paliatywnej w Europie. Kierownikiem projektu z ramienia WNP UMK jest dr hab. Piotr Krakowiak. Więcej na ten temat na http://www.eupca.eu/eupca-receives-the-fibaa-quality-seal/

Obecnie w międzynarodowych podyplomowych studiach dla liderów opieki paliatywnej bierą udział 4 osoby z Polski, a kolejna edycja jest planowana na lata 2017-2019. Zajęcia są prowadzone po angielsku w różnych ośrodkach uniwersyteckich Europy, a studenci mogą otrzymać stypendia na udział w zajęciach. Zachęcam do aplikowania i polecam pakiet informacji: http://www.eupca.eu/faq/

ks. dr hab. Piotr Krakowiak


Uczestnicy kursu EUPCA.EU 2015-2017


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+