Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start


Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych"Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Fundacja Gospodarcza Pro Europa, Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Praca socjalna w środowisku zamieszkania i w szkole. W poszukiwaniu nowych sposobów rozwiązywania problemów społecznych".

Konferencja odbędzie się 2 grudnia 2016 roku w Hotelu FILMAR w Toruniu.

Myśl przewodnia Konferencji                              Program Konferencji

Nagroda im. Profesora Czesława Majorka dla dr Doroty Grabowskiej-PieńkoszDr Dorota Grabowska- Pieńkosz otrzymała pierwszą nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich i Doktorskich z Historii Edukacji Nagroda im. Profesora Czesława Majorka, w kategorii prace doktorskie.
Praca, pt. Nauczyciele szkół galicyjskich w literaturze pamiętnikarskiej. Studium z pedeutologii historycznej, została przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Władysławy Szulakiewicz.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+