Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Wesołych Świąt!Radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz
Dobrego Nowego Roku 2015
życzy
wszystkim Pracownikom, Studentom, Współpracownikom
i Sympatykom
Dziekan
Wydziału Nauk Pedagogicznych

Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów

W dniu 13 grudnia 2014 r. miało miejsce uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych absolwentom w roku akademickim 2013/2014.
Poniżej krótka fotorelacja z tego wydarzenia.

Sympozjum 'Badania historyczne w pedagogice'

W dniu 8 grudnia 2014 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Sympozjum na temat:
BADANIA HISTORYCZNE W PEDAGOGICE. KONTEKSTY ŹRÓDŁOWE

Organizatorem Sympozjum była Katedra Historii Myśli Pedagogicznej. W obradach udział wzięli reprezentanci trzech ośrodków uniwersyteckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Wygłoszone podczas spotkania referaty dotyczyły specyfiki pracy ze źródłami historycznymi. Zaprezentowano m.in. takie źródła jak czasopisma, kroniki szkolne, literatura pamiętnikarska, dzienniki urzędowe czy materiały wytworzone w okresie PRL-u.
Refleksji teoretycznej towarzyszyła prezentacja najnowszych publikacji uczestników sympozjum. Zostały one przekazane Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej.

Stypendium MNiSW za wybitne osiągnięciaZ satysfakcją informujemy, że studentka studiów III-go stopnia, mgr Beata Pietkiewicz-Pareek otrzymała stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2014/2015. Jej opiekunem naukowym i promotorem jest prof. Zbigniew Kwieciński.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie akademickiej.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+