• Start

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej.Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy"Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Fundacja Gospodarcza Pro Europa zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej.Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy".

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 roku w Hotelu FILMAR w Toruniu.

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Odbyła się inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownikiem jest dr Elżbieta Wieczór z Katedry Edukacji Dziecka. Edycję otworzyła dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, prodziekan Wydziału. Spotkanie uświetnił popis wokalno-taneczny dzieci z przedszkola nr 17 w Toruniu. Natomiast cykl zajęć dydaktycznych zainaugurował prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski wykładem „Dziecko w czasie newtonowskim i einsteinowskim”.

Razem możemy więcej! W trosce o osoby w kryzysie choroby


1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Wystawa prezentuje zdjęcia, których autorami są członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Fotografie powstały na przestrzeni minionego roku. Pokazują szereg działań organizowanych bądź koordynowanych przez Stowarzyszenie. Wydarzenia te prezentowane są w 12 opowieściach zawierających po 3 fotografie.

Seminarium Naukowe pt. "W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej"


Na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się Seminarium Naukowe pt. W obliczu wyzwań współczesnej pracy socjalnej. Spotkanie to zostało przygotowane przez Katedrę Pracy Socjalnej z okazji Święta Pracowników Socjalnych, które przypada 21 listopada.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy, kierownicy instytucji pomocy społecznych, pracownicy socjalni, pracownicy naukowi oraz studenci. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać wykładu prof. Andrzeja Mielczarka oraz prof. Tomasza Biernata. Ponadto została przedstawiona działalność naukowo-badawcza pracowników Katedry Pracy Socjalnej, zaprezentowano projekty socjalne realizowane przez studentów pracy socjalnej oraz działania Sekcji Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Przekazano też podziękowania Opiekunom praktyk studenckich i Dyrektorom, Kierownikom instytucji, w których odbywały się praktyki studentów pracy socjalnej WNP UMK. Końcowym akcentem było ogłoszenie konkursu dla studentów pracy socjalnej na najlepszy projekt socjalny.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+