Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Otwarte spotkanie naukowe

Katedry Metodologii Badań Pedagogicznych oraz Edukacji Dorosłych
Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK
zapraszają całą społeczność akademicką
na otwarte spotkanie nakowe,
na którym
Zespół Monitorowania Zmian w Kulturze i Edukacji [ACCEPT]
zaprezentuje swoją działalność naukową i organizacyjną


Spotkanie odbędzie się 28 kwietnia 2015 r. w Sali Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych (s. 51) o godz. 9:30

Wystawa fotograficzna "Z życia Szkoły"

Zespół Szkół nr 26 w Toruniu i Katedra Psychopedagogiki Specjalnej zapraszają do obejrzenia wystawy fotograficznej pt. "Z życia Szkoły", która znajduje się na Wydziale Nauk Pedagogicznych.
Bohaterami wystawy są uczniowie z Zespołu Szkół nr 26. Prezentowane fotografie przedstawiają uczniów podczas nauki, zabawy, rozwijania talentów, pokonywania swoich słabości, nabywania nowych umiejętności, przeżywania radości, przygotowywania się do samodzielności i niezależności od innych. Są dowodem na to, że dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną przy właściwym wsparciu rodziny i szkoły mają szansę na rozwój w każdym zakresie: ruchowym, poznawczym, emocjonalnym i społecznym.

Wystawa gości na naszym wydziale do 8 maja.II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Za kurtyną resocjalizacji” - mini relacja

W dniach 26 i 27 marca na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK odbyły się kolejno Debata Penitencjarna oraz II Międzynarodowa Konferencja z cyklu „Za kurtyną resocjalizacji” nosząca w tym roku tytuł „Zdemoralizowana współczesność”.
Podczas spotkań można było wysłuchać wielu interesujących referatów i prezentacji wybitnych prelegentów, a także studentów naszego Uniwersytetu, w tym członków Sekcji Resocjalizacji. Za sprawą organizatorów swoją obecnością zaszczycili nas goście z zagranicy - ze Słowacji, Ukrainy, Holandii i Niemiec, prezentujących sposoby współpracy ze skazanymi, stosowane w poszczególnych krajach. Na konferencję przybyli także przedstawiciele rodzimych środowisk akademickich, służby więziennej, służb probacyjnych. Warto także podkreślić znaczące zaangażowanie w wydarzenie studentów licznie reprezentujących swoje jednostki naukowe, zwłaszcza przybyłych z Warszawy i Poznania. Podczas konferencji uczestnicy mieli okazje wymienić się swoimi poglądami, doświadczeniami, wymieniać uwagi, czy też zagłębić się w tematykę poszczególnych problemów, a także prezentować stosowane ich rozwiązania.

Dzień wiedzy o autyzmie

2 kwietnia 2015r. Studentki z Koła Młodych Pedagogów Specjalnych współorganizowały DZIEŃ WIEDZY O AUTYZMIE w Przedszkolu Niepublicznym "Bajkowy Dworek" w Toruniu, z którym współpracuje Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i KMPS.

Nowa oferta dla studentów

Praca Socjalna - studia II stopnia - już od października 2015 roku

Wydział Nauk Pedagogicznych z satysfakcją informuje, że zgodnie z decyzją Senatu Uczelni, w kolejnym roku akademickim 2015/2016 uruchamia, wspólnie z Wydziałem Humanistycznym, studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Praca Socjalna. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych studiów.

Szczegóły


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+