Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Uroczystość powołania dziekana i prodziekanów WNP

14 czerwca br. w Collegium Maximum UMK odbyła się uroczystość wręczenia aktów stwierdzających ważność wyborów i powołania dziekana oraz prodziekanów Wydziału Nauk Pedagogicznych na kadencję 2016-20.

Dziekanem został dr hab. Piotr Petrykowski, prof UMK
Prodziekanem ds. studenckich został dr hab. Czesław Kustra, prof UMK
Prodziekanem ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej została dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK
Prodziekanem ds. dydaktycznych została dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK

Międzynarodowy Projekt Studiów Podyplomowych EUPCA z udziałem WNP UMK wyróżniony

Podyplomowe studia dla liderów opieki paliatywnej (Leadership Course EUPCA.EU), których partnerem jest Wydział Nauk Pedagogicznych UMK otrzymały prestiżową Pieczęć Jakości FIBAA, nadawaną przez Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA). Eksperci tej organizacji docenili szczególnie międzynarodowość kursu praktycznego, ugruntowane doświadczenie kadry wykładowców i współpracę z instytucjami naukowymi i najlepszymi praktykami opieki paliatywnej w Europie. Kierownikiem projektu z ramienia WNP UMK jest dr hab. Piotr Krakowiak. Więcej na ten temat na http://www.eupca.eu/eupca-receives-the-fibaa-quality-seal/

Obecnie w międzynarodowych podyplomowych studiach dla liderów opieki paliatywnej bierą udział 4 osoby z Polski, a kolejna edycja jest planowana na lata 2017-2019. Zajęcia są prowadzone po angielsku w różnych ośrodkach uniwersyteckich Europy, a studenci mogą otrzymać stypendia na udział w zajęciach. Zachęcam do aplikowania i polecam pakiet informacji: http://www.eupca.eu/faq/

ks. dr hab. Piotr Krakowiak


Uczestnicy kursu EUPCA.EU 2015-2017

Prof. Beata Przyborowska - Mistrzem PedagogiiProf. dr hab. Beacie Przyborowskiej został przyznany tytuł „Mistrza Pedagogii”.

W finale każdego roku szkolnego Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje podsumowanie ruchu innowacyjnego w edukacji i prezentuje wybitnych naukowców i pedagogów, autorów innowacji programowych, metodycznych, organizacyjnych, naukowych, którzy w wyniku sygnalizowanych konkursów otrzymali tytuły: ”Ambasadorów Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych”, „Mistrzów Pedagogii”, „Liderów w Edukacji”, „Nauczycieli Innowatorów” oraz utalentowanych uczniów różnych typów szkół.

Te tytuły zdobyli dotychczas między innymi: Profesor Jerzy Bralczyk, Profesor Jan Miodek, Profesor Bogusław Śliwerski, Profesor Sławomir Wiak, Profesor Stanisław Popek, Profesor Stanisław Dylak, Anna Dymna, Kazimierz Tischner, wybitni profesorowie pedagogiki pracy, twórcy nowych koncepcji pedagogicznych, wybitni społecznicy, innowatorzy szkolni, innowacyjni pracodawcy.

Serdecznie gratulujemy!

X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) - relacja i galeria zdjęć

1 czerwca 2016 r. odbyła się jubileuszowa, X Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) pt. „Całożyciowe uczenie się drogą do sukcesu”, organizowana przez uczestników przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych” oraz Sekcję Andragogiczną SKNP.

Część plenarną konferencji uroczyście rozpoczął Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych, dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK. Następnie głos zabrała Pani Wicekurator Oświaty Maria Mazurkiewicz, reprezentująca Kujawsko-Pomorskie Kuratorium Oświaty, które po raz czwarty objęło PKS honorowym patronatem. Słowo wstępu na temat 10-letniej historii PKS-u zabrała inicjatorka i koordynatorka projektu dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. W części plenarnej swoje wystąpienia zaprezentowali studenci WNP UMK. W referatach poruszone zostały ciekawe tematy, będące wynikiem zainteresowań i doświadczeń studentów. Tematyka części plenarnej dotyczyła: doświadczeń i umiejętności zdobywanych poprzez udział w projektach, filozoficznych dociekań dzieci, rozwoju inteligencji emocjonalnej, stereotypów wobec osiągania sukcesów w edukacji i karierze zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz rehabilitacji zawodowej w WTZ i ZAZ. Po zakończeniu sesji plenarnej odbyła się przerwa kawowa, podczas której uczestnicy konferencji mięli okazję obejrzeć wystawę plakatów oraz programów PKS-u z dziesięciu edycji. Konferencję zakończyły warsztaty prowadzone przez studentów naszego Wydziału nt. efektywnego uczenia się, edukacyjnego wymiaru tańca, doświadczania starości i niepełnosprawności oraz uczenia się poprzez podróżowanie. Zarówno studenci WNP, jak i przedstawiciele zamiejscowych ośrodków naukowych, w ankietach ewaluacyjnych bardzo pozytywnie ocenili tegoroczną konferencję pod kątem merytorycznym i organizacyjnym, za co serdecznie dziękujemy!


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+