Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Wręczenie tytułu profesorskiego

Prof. Błeszyński


W dniu 3 sierpnia br., prof. dr hab. Jacek Błeszyński odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego akt nominacyjny - tytuł profesora. Z tej okazji składamy Panu Profesorowi gratulacje i życzenia dalszych sukcesów zawodowych.

Nowa oferta dla studentów

Praca Socjalna - studia II stopnia - już od października 2015 roku

Wydział Nauk Pedagogicznych z satysfakcją informuje, że zgodnie z decyzją Senatu Uczelni, w kolejnym roku akademickim 2015/2016 uruchamia, wspólnie z Wydziałem Humanistycznym, studia magisterskie (stacjonarne i niestacjonarne) na kierunku Praca Socjalna. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą tych studiów.

Szczegóły


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+