• Start


Konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna"W dniu 11 maja 2017 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych konferencja naukowa "Niepełnosprawność na styku nauk - złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna" zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki. Celem konferencji było przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia niepełnosprawności człowieka - tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Komitet organizacyjny konferencji (dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK) zaprosił do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością intelektualną specjalistów z sześciu dziedzin: filozofii prof. dra hab. Mirosława Żelaznego, psychologii dr hab. Bassama Aouil'a, neurologii lek. med. Annę Grochal, teologii ewangelickiej ks. dr Karola Niedobę, pedagogiki specjalnej dra hab. Jarosława Bąbkę prof. UZ i nauk prawnych mgr Martę Młynarczyk.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą”


W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku w Ciechocinku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod tytułem „Ścieżki edukacyjne Polaków za granicą”. Organizatorem była Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, współorganizatorami: Uniwersytet w Białymstoku; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach;  UMCS w Lublinie; Akademia Ignatianum w Krakowie; Uniwersytet im. Borysa Grinczenki w Kijowie (Ukraina), Akademia Technologiczna w Rezekne (Łotwa) oraz Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej.

Spotkanie zostało objęte patronatami: Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Miasta Torunia, JM Rektora UMK, Komitetu Nauk Pedagogicznych oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life"W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Recreational Activity and Joy in Senior's Life". Konferencja została zorganizowana przez Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział Nauk o Ziemi oraz European Bridge League.

W konferencji o charakterze interdyscyplinarnym wzięli udział naukowcy oraz praktycy z Włoch, Węgier, Szkocji, Chorwacji, Holandii, Norwegii, Niemiec, Francji oraz z kilkudziesięciu polskich ośrodków. Specjalna sekcja była poświęcona grze w brydża jako aktywności przeciwdziałającej demencji starczej. Obecni byli, min. prezez Polskiego Związku Brydża Sportowego - Witold Stachnik, prezydent Światowej Federacji Brydża Sportowego - Gianarigo Rona, prezydent Europejskiej Federacji Brydża Sportowego - Yves Aubry.

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością


6 kwietnia 2017r. na Wydziale Nauk Pedagogicznych odbyło się kolejne Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością organizowane przez Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki.
Tym razem seminarium naukowe było poświęcone problematyce oligofrenii w ujęciu psychoanalitycznym.
Gośćmi seminarium z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu byli: prof. dr Halyna Katolyk, prof. dr Maryana Mykolaychuk i doc. dr Aleksandr Katolyk.
Seminarium zostało objęte patronatem przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki

W dniach 21-25 kwietnia br. miał miejsce 17. Toruński Festiwal Nauki i Sztuki, którego tematem przewodnim była rzeka Wisła.
6 przedsięwzięć WNP zyskało aprobatę jury festiwalu i spotkało się z dużą przychylnością uczestników:

1. Całkiem (do)rzeczne historie - komiks obrazkowy, dr Kamila Majewska, dr Wioletta Kwiatkowska, dr Małgorzata Skibińska - Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji UMK

2. Wisła, królowa polskich rzek... poznaj z nami jej bieg!, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

3. Co w Wiśle mieszka, co w jej sąsiedztwie żyje...?, mgr Renata Deka, mgr Agnieszka Karpińska, mgr Anita Kotlenga - Katedra Pracy Socjalnej UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki UMK, Katedra Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji UMK

4. Rzeka wyzwań, Mgr Anna Nowak, mgr Mateusz Szafrański - Katedra Psychopedagogiki Specjalnej UMK i Koło Młodych Pedagogów Specjalnych, Celina Kamecka - Antczak, Anna Pawlak, Klaudia Wos, Barbara Trześniowska, Jakub Szarecki, Sandra Wojtas

5. Jak ryba w wodzie, Sekcja Animacji Kultury Sekcja Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej SKNP UMK - mgr Ewelina Wesołek, mgr Iwona Murawska, Karolina Wenderlich, Donata Pipczyńska, Paulina Staniszewska, Sandra Lesiakowska, Magdalena Karolska, Magdalena Cieślik, Wioletta Koprowska

6. Klucz do serca Wisły, Dr Elżbieta Wieczór, Małgorzata Cieślik, Wioletta Koprowska, Magdalena Karolska, Anna Folborska -Sekcja Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej SKNP.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacjami z tych wydarzeń.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+