Wydział Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu

  • Start

Nagrody JM Rektora dla pracowników WNP

W dniu 19 listopada 2015 r., JM Rektor UMK wręczył uroczyście dyplomy i nagrody pracownikom naukowym naszej Uczelni. Wśród laureatów są także oczywiście pracownicy naszego Wydziału, którzy otrzymali je za aktywność naukowo-badawczą w minionym roku.

Nagrodę indywidualną I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej otrzymała
dr hab. Ewa Przybylska, prof. UMK z Katedry Edukacji Dorosłych

Nagrodę indywidualną II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej otrzymała
prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz z Katedry Historii Myśli Pedagogicznej
oraz dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK z Katedry Opieki, Profilaktyki i Resocjalizacji

Nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej otrzymała
dr Katarzyna Wasilewska–Ostrowska z Katedry Pracy Socjalnej

Nagrodę indywidualną III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowo-badawczej i organizacyjnej otrzymała
dr Joanna Falkowska z Katedry Historii Myśli Pedagogicznej.

Serdecznie gratulujemy!


Uroczystość wręczenia dyplomów

Dziekan
Wydziału Nauk Pedagogicznych
serdecznie zaprasza
na uroczyste wręczenie dyplomów

ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych

absolwentom w roku akademickim 2014/2015,
które odbędzie się

w dniu 5 grudnia 2015 r. w Auli UMK
o godz. 16.00

Czytaj dalej

Konferencja "Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej"

Katedra Pracy Socjalnej
Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK
oraz
Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
zapraszają
na ogólnopolską konferencję naukową 
pt. Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych jako podmiot pracy socjalnej
która odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia 2015 roku w Toruniu (miejsce obrad: Aula Collegium Humanisticum UMK, ul. W. Bojarskiego 1)

Konferencja organizowana w ramach projektu Zdolni na start - IV edycja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program konferencji


Międzynarodowe warsztaty badawcze - Praca z międzynarodowymi grupami młodzieży

W ramach współpracy Katedry Pedagogiki Szkolnej ze Stowarzyszeniem Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań pracownicy, doktorantka oraz studenci WNP wraz ze studentami z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytetu w Hamburgu wzięli udział w dn. 15.-22.11.2015r. w międzynarodowych warsztatach badawczych w Trebnitz (Niemcy).

W ramach warsztatów wypracowano cele i zasady dalszej współpracy. Spotkanie podsumowujące wyniki prac międzynarodowych grup seminaryjnych odbędzie się w dn. 27.-29. maja 2016 roku w Trebnitz.

Udział w warsztatach oraz koszty pobytu pokrywa strona niemiecka.  

Więcej informacji znajduje się na stronie Katedry Pedagogiki Szkolnej

Konferencja "Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe” - mini relacja

Dnia 20 listopada 2015 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, odbyła się Konferencja naukowa  na temat: „Opieka i wsparcie jako zadanie całożyciowe”, poświęcona twórczości naukowej prof. zw. dr hab. Zdzisława Dąbrowskiego, który pracował najpierw w Katedrze a następnie w Instytucie Psychologii i Pedagogiki UMK (1974-1991), oraz w tym czasie stworzył podstawy teoretyczne (fundamenty) pod pedagogikę opiekuńczą. W imieniu Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych i Uczestników Konferencji, podziękowanie złożyła prodziekan dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK.

W Konferencji wzięli udział ludzie nauki: profesorowie, doktorzy i doktoranci, z  różnych ośrodków naukowych z całej Polski. Wśród reprezentowanych uczelni znalazły się: Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet  Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+