• Start


Problemy techniczne

Z przyczyn niezależnych od WNP, zakładki na naszej stronie są chwilowo dostępne tylko przy użyciu przeglądarki Internet Explorer.
Inne przeglądarki wyświetlają komunikat o niebezpiecznym oprogramowaniu, który jest komunikatem błędnym.
Trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.
Za utrudnienia przepraszamy.

ZAPROSZENIE NA IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH

 ZAPROSZENIE NA IMMATRYKULACJĘ STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH
Uroczysta immatrykulacja studentów I roku odbędzie się 3 października 2017 r. o godz. 13:00 w Auli UMK.
Po immatrykulacji odbędzie się spotkanie organizacyjne.
 
Informacje dla studentów I roku studiów stacjonarnych

W celu dopełnienia wszystkich formalności administracyjnych (podpisanie aktu ślubowania, odbiór umowy, legitymacji) należy przed planowaną immatrykulacją zgłosić się do Dziekanatu, przy ul. Lwowskiej 1. Brak dopełnienia ww. obowiązków skutkować może skreśleniem z listy studentów z powodu niepodjęcia studiów.

Dni i godziny przyjęć w Dziekanacie dla studentów I roku wszystkich kierunków:

30 września w godz. 9:00 – 13:00

2 października w godz. 9:00 – 14:00

3 października w godz. 9:00 – 11:00

Szczegółowe plany zajęć na semestr zimowy roku akademickiego 2017/18 dostępne będą w systemie USOS od dnia 18.09.2017 r. (plan może ulec zmianom, prosimy regularnie odwiedzać stronę)

Studenci samodzielnie rejestrują się na zajęcia specjalnościowe poprzez system USOS (termin i zasady rejestracji zostaną wysłane na uczelniane adresy e-mail)

Szczegółowy opis postępowania w sprawie założenia konta w systemie USOS zamieszczony jest na stronie: (zobacz stronę)

Od 3 października 2017 r. do 31 lipca 2018 r. na stronie: (zobacz stronę) dostępny będzie kurs elektroniczny w ramach obowiązkowego szkolenia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku.

X lat Wydziału Nauk Pedagogicznych


We wrześniu mija X lat od utworzenia naszego Wydziału. Warto przypomnieć zatem, że w 1976 roku niewielka kadrowo Katedra Pedagogiki została przekształcona w Instytut Pedagogiki i Psychologii wchodzący w skład Wydziału Humanistycznego.

W latach dziewięćdziesiątych nowych impulsów rozwojowych dostarczył Instytutowi jego ówczesny dyrektor prof. dr hab. Roman Schulz.

Od 1996 roku funkcję dyrektora pełnił prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski, który w 2007 roku, wraz profesorami z ówczesnej Rady Instytutu, doprowadził do utworzenia samodzielnego Wydziału Nauk Pedagogicznych.

Wydział został powołany uchwałą Senatu UMK z dnia 28 listopada 2006 roku.

Pierwszy, wybrany jednogłośnie, skład zespołu dziekańskiego stanowili profesorowie Aleksander Nalaskowski jako dziekan oraz Beata Przyborowska, Piotr Petrykowski, Krzysztof Rubacha jako prodziekani.

Nadchodzący rok akademicki będzie więc naszym rokiem jubileuszowym.

Nasza Absolwentka Siostra Monika SztamborskaZ radością informujemy, że w dniu 15 sierpnia br. w Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach profesję wieczystą złożyła absolwentka Wydziału Nauk Pedagogicznych i Wydziału Nauk Historycznych UMK mgr Monika Sztamborska.

W uroczystości uczestniczyła promotor pracy magisterskiej na Wydziale Nauk Pedagogicznych prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz.

Od kilku lat s. Monika jest pedagogiem szkolnym i nauczycielem historii w Zespole Szkół Urszulanek SJK w Pniewach. Publikuje także teksty naukowe popularyzując myśl wychowania religijnego.

II Toruńska Konferencja Integralna

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w II Toruńskiej Konferencji Integralnej „Intymność Rozwój Edukacja”, organizowanej przez Katedrę Pedagogiki Szkolnej, Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Metodologii Badań Pedagogicznych Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Konferencja odbędzie się w dniach 17-18 października 2017 r. w Toruniu.

Wydarzenie zostało objęte patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.

Szczegóły na stronie: konferencjaintegralna.umk.pl


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+