• Start

Audiobook z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu


Z okazji jubileuszu 70-lecia Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i 25-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu ukazał się audiobook poświęcony tym placówkom, opracowany przez Panią lic. Annę Laks, zeszłoroczną absolwentkę Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Podstawą do zrealizowania tego projektu była praca dyplomowa pt. „Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Toruniu. Działalność wychowawcza w latach 1947-1991”, która powstała w Katedrze Historii Myśli Pedagogicznej pod kierunkiem dr Joanny Falkowskiej.

Dyplomatorium 2017

fot. Anna Bielawiec-Osińska, Program Absolwent UMK


9 grudnia 2017 r. w Auli UMK odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów I-go i II-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych absolwentom w roku 2016/17.

Podczas uroczystości wręczono nagrodę na najlepszego absolwenta, którą otrzymała pani Klaudia Wos, nagrodę za najlepszą pracę dyplomową, którą otrzymała pani Dorota Komorowska i nagrody za wyróżnione prace dyplomowe, które otrzymały panie Paulina Dranikowska i Paulina Solarczyk.

Zaproszenie na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej.Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy"Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Fundacja Gospodarcza Pro Europa zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową pt. "Problemy interwencji kryzysowej w pomocy społecznej.Teoria, stan badań i praktyka pracy ze zjawiskiem przemocy".

Konferencja odbędzie się 13 grudnia 2017 roku w Hotelu FILMAR w Toruniu.

Inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej


Odbyła się inauguracja V edycji studiów podyplomowych w zakresie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kierownikiem jest dr Elżbieta Wieczór z Katedry Edukacji Dziecka. Edycję otworzyła dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK, prodziekan Wydziału. Spotkanie uświetnił popis wokalno-taneczny dzieci z przedszkola nr 17 w Toruniu. Natomiast cykl zajęć dydaktycznych zainaugurował prof. dr. hab. Aleksander Nalaskowski wykładem „Dziecko w czasie newtonowskim i einsteinowskim”.

Razem możemy więcej! W trosce o osoby w kryzysie choroby


1 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 w sali wystawowej odbędzie się wernisaż przygotowany przez Stowarzyszenie Hospicjum Światło oraz Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Wystawa prezentuje zdjęcia, których autorami są członkowie oraz wolontariusze Stowarzyszenia Hospicjum Światło. Fotografie powstały na przestrzeni minionego roku. Pokazują szereg działań organizowanych bądź koordynowanych przez Stowarzyszenie. Wydarzenia te prezentowane są w 12 opowieściach zawierających po 3 fotografie.


Skorzystaj z możliwości wyjazdów i stypendiów na innych uniwersytetach w Polsce - w ramach programu MOST oraz za zagranicą – program Erasmus+.

     MOST            ERASUS+