Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Konferencje

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

International Scientific Conference Play and Lifelong Learning

5 grudnia 2018 roku odbyła się International Scientific Conference “Play and Lifelong Learning”. Konferencja została zorganizowana przez trzech głównych organizatorów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji, Uniwersyteckie Centrum Sportowe UMK i European Bridge League. Problematyka konferencji dotycząca związku szeroko rozumianej gry z uczeniem się przez całe życie okazała się tak aktualna, że konferencja stała się naukowym przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, w którym uczestniczyli goście z Włoch, Szkocji, Chorwacji, Holandii, Francji oraz z wielu ośrodków akademickich z całej Polski. Wydarzenie to dedykowane było pracownikom naukowym, doktorantom a także studentom i praktykom zainteresowanym poruszaną problematyką. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia.
Program konferencji: Play & LLL program (328 KB)
Komunikat konferencji: Play & LLL_informacja_EN_PL (213 KB)

Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością Psychoterapia – wsparcie w różnych wymiarach życia
Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji WNP UMK wraz z Stowarzyszeniem dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej oraz ich Rodzin „Dziewiętnastka”, Miastem Toruń i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego zorganizowali kolejne z cyklu Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością, które odbyło się 20 listopada 2018 r. Tematem przewodnim seminarium było Psychoterapia – wsparcie w różnych wymiarach życia. Gośćmi byli m.in. wykładowcy i psychoterapeuci z Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie. Pracownicy katedry współpracują z pracownikami Uniwersytetu we Lwowie, realizując wspólne projekty badawcze. Zorganizowane seminarium jest efektem wieloletniej współpracy. Wydarzenie naukowe było transmitowane on-line przez TV UMK, dzięki czemu było oglądane m.in. we Włoszech i na Ukrainie.
Konferencję można obejrzeć on-line:  https://www.youtube.com/watch?v=fFx0JOc5luA


Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Recreational Activity and Joy in Senior’s Life”

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Recreational Activity and Joy in Senior’s Life”. Konferencja została zorganizowana przez dwóch głównych organizatorów: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Polski Związek Brydża Sportowego. Problematyka konferencji dotycząca życia seniorów okazała się tak aktualna, że konferencja stała się naukowym przedsięwzięciem interdyscyplinarnym, w którym uczestniczyli goście z Włoch, Węgier, Szkocji, Chorwacji, Holandii, Norwegi, Francji oraz z wielu ośrodków akademickich z całej Polski.


“Toruńskie Międzynarodowe Seminarium nad Niepełnosprawnością”

6 marca 2018r. odbyło się na kolejne Toruńskie Międzynarodowe Seminarium Studiów nad Niepełnosprawnością. Tym razem motywem przewodnim były ZWIERZĘTA w TERAPII.
Seminarium oficjalnie zainicjowało działalność naszej Katedry Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji. Wszystkim Prelegentom i Gościom seminarium oraz Widzom towarzyszącym nam on-line.
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.


KONFERENCJE OGÓLNOPOLSKIE

Obecnie Katedra organizuje lub współorganizuje cykl konferencji realizowanych w trybie online: Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu

 

“Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy”

10 maja 2018 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu konferencja naukowa “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS)”.
Celem konferencji było zapoznanie uczestników z interdyscyplinarnym ujęciem niepełnej sprawności człowieka – tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z Płodowym Zespołem Alkoholowym.
Organizatorzy konferencji – Katedra Psychopedagogicznych Podstaw Rewalidacji i Koło Naukowe Młodych Pedagogów Specjalnych – zaprosili do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z FAS specjalistów, którzy przedstawili tę problematykę w kilku aspektach, np. psychiatrycznym, psychologicznym, pedagogicznym, instytucjonalnym.
Konferencja była transmitowana online przez TV UMK.


“Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna”

W dniu 11 maja 2017 roku odbyła się na Wydziale Nauk Pedagogicznych konferencja naukowa “Niepełnosprawność na styku nauk – złożoność problemu. Niepełnosprawność intelektualna” zorganizowana przez Katedrę Psychopedagogiki Specjalnej i Katedrę Studiów nad Niepełnosprawnością i Tanatopedagogiki.
Celem konferencji było przedstawienie interdyscyplinarnego ujęcia niepełnosprawności człowieka – tym razem szczególna uwaga została skupiona na osobie z niepełnosprawnością intelektualną.
Komitet organizacyjny konferencji (dr hab. Ditta Baczała prof. UMK i dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK) zaprosili do dyskusji nad problemem egzystencji człowieka z niepełnosprawnością intelektualną specjalistów z sześciu dziedzin: filozofii prof. dra hab. Mirosława Żelaznego, psychologii dr hab. Bassama Aouil’a, neurologii lek. med. Annę Grochal, nauk prawnych mgr Martę Młynarczyk, teologii ewangelickiej ks. dr Karola Niedobę i pedagogiki specjalnej dra hab. Jarosława Bąbkę prof. UZ.


Katedra współorganizuje konferencje z interesariuszami Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu.

Konferencja “Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało”

25 października 2017 roku odbyła się kolejna w cyklu konferencja, której współorganizatorem była Katedra Psychopedagogiki Specjalnej. Konferencja “Jesteśmy zdrowi. Dbamy o ciało” była poświęcona problematyce zdrowego stylu życia również wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Organizatorem konferencji była “Szkoła Ćwiczeń UMK” i jednocześnie interesariusz WNP – Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusz Korczaka w Toruniu. Poruszana problematyka dotyczyła zagadnień związanych z żywieniem, zdrową dietą i aktywnością rekreacyjną na każdym etapie życia.