Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Doktoranci

mgr Celina Kamecka-Antczak

 • Jest politologiem, filozofem oraz pedagogiem specjalnym (specjalność: doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne).
 • Studia doktoranckie od 2017, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK.
 • Kariera zawodowa: magisterium z politologii 2010 i licencjat z filozofii 2010 oraz magisterium z pedagogiki specjalnej 2017 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 • Kontakt: celka.kamecka@gmail.com

mgr Mateusz Szafrański

 • Jest pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem (pedagogika specjalna; specjalności: edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie z logopedią oraz doradztwo zawodowe i rehabilitacyjne).
 • Kariera zawodowa: licencjat 2014 i magisterium 2016 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu); studia doktoranckie od 2016, Wydział Filozofii i Nauk Społecznych UMK.
 • Kontakt: mszaf@doktorant.umk.pl

mgr Klaudia Wos

 • Jest pedagogiem specjalnym – oligofrenopedagogiem (specjalność: edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie) oraz pedagogiem (specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką uzależnień)
 • Studia doktoranckie od 2019 roku w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UMK.
 • Kariera zawodowa: licencjat 2017 i magisterium 2019 (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 • Kontakt: k.wos@doktorant.umk.pl