Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Interesariusze i Współpracownicy

INTERESARIUSZE

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli, Toruń

Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ARKADIA, Toruń

Fundacja “Światło”, Toruń

JESTEM – Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia, Toruń

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka, Toruń (“Szkoła ćwiczeń UMK”)

Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek”, Toruń

Niepubliczne Przedszkole „Mały Książę”, Toruń

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Toruń

Stowarzyszenie Profilaktyki i Resocjalizacji MATEUSZ, Toruń

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy FLANDRIA, Inowrocław

Szkoła Podstawowa dla Dzieci z Autyzmem „Prometheus”, Toruń

Szkoła Podstawowa i Przedszkole Montessori, Pobiedziska

Szkoła Podstawowa nr 33, Toruńska Szkoła Terapeutyczna, Toruń (“Szkoła ćwiczeń UMK”)

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Toruń

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 19 im. bł. ks. Stefana W. Frelichowskiego, Toruń (“Szkoła ćwiczeń UMK”)

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Edukacji, Toruń

Warsztaty Terapii Zajęciowej „Bratanki”, Toruń

Zespół Opieki Paliatywnej Hospicjum „Światło”, Toruń

Zespół Szkół nr 26 im. ks. prof. Józefa Tischnera, Toruń

 

WSPÓŁPRACOWNICY

 • mgr Dorota Andrzejewska
 • mgr Alina Arciszewska-Binnebesel
 • dr n. med. Urszula Bernatowicz-Łojko
 • mgr Alicja Golon
 • dr Jadwiga Jastrząb
 • dr Monika Kamper-Kubańska
 • mgr Maria Kluz
 • mgr Alina Machala
 • mgr Anita Małecka
 • mgr Anna Pawluczuk
 • mgr Róża Sobocińska
 • mgr Eliza Sokołowska
 • mgr Katarzyna Stefańska
 • mgr Violetta Stasiorowska
 • mgr Małgorzata Zaleska
 • mgr Liliana Załęska