Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Władze PTP O. Toruń

Władze PTP O. Toruń
Zarząd OddziałuPrzewodnicząca: dr Magdalena Cuprjak
Wiceprzewodnicząca: dr Monika Kamper-Kubańska
Sekretarz: dr Izabela Symonowicz-Jabłońska
Skarbnik: dr Kamila Majewska
Członkini Zarządu: dr Elżbieta Wieczór

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: dr Małgorzata Skibińska
Wiceprzewodnicząca: mgr Natalia Stek-Łopatka
Członek: dr Maciej Jabłoński

Wykaz Delegatów

dr Maciej Jabłoński;
zastępca dr Anna Kola