Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Projekty badawcze

Projekty badawcze realizowane przez naukowców pracujących w Katedrze Pracy Socjalnej są odzwierciedleniem bogactwa tematów, problemów jakich doświadcza współczesny człowiek, jego rodzina i środowisko. Podejmowane tematy badawcze są próbą opisania rzeczywistości społecznej w różnych wymiarach życia człowieka i jego relacji ze światem zewnętrznym. Wśród głównych zagadnień, które stanowią przedmiot refleksji naukowej są:

 • praca socjalna u kresu życia, ze szczególnym uwzględnieniem opieka paliatywno-hospicyjnej,
 • wolontariat na rzecz osób doświadczających sytuacji kryzysowych i wymagających wsparcia,
 • nowe metody pracy socjalnej
 • społeczność lokalna i jej zaangażowanie w pomoc i wsparci
 • instytucje pomocy i aktywizacji społecznej
 • aksjologiczne problemy pracy socjalnej
 • praca socjalna w dobie globalizacji,
 • animacja społeczna,
 • pedagogika rodziny,
 • praca socjalna z rodziną, ,
 • pedagogika i praca socjalna z młodzieżą
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • wykluczenie społeczne;