Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Projekty socjalne

Projekt socjalny to zajęcia w ramach, których przygotowujemy studentów do praktycznych działań na rzecz osób potrzebujących pomocy. Jest to doskonała okazja do praktycznego zastosowania wiedzy jaką studenci nabyli na zajęciach. Jest więc to swoistego rodzaju laboratorium pracy socjalnej, gdzie problemy jakich rozwiązania podejmują sią studenci są realne a od jakości pracy zależy stopień osiągania rezultatów przez uczestników projektów (dzieci, młodzież, rodziny, osoby starsze, chore)

Zajęcia mają dwa podstawowe cele:

  • zapoznanie studentów z ważniejszą metodą pracy socjalnej, jaką jest projekt socjalny
  • nauczenie studentów wdrażania projektu socjalnego w życie (wykonanie samodzielnie przygotowanego projektu jest z jednej strony nauką w działaniu, ale też może mieć pozytywne skutki dla społeczności, w jakiej ten projekt będzie realizowany).