Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Czasopismo

Przegląd Badań Edukacyjnych

Redaktor Naczelny:

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha,

sekretarze:

dr hab. Violetta Kopińska (Katedra Pedagogiki Szkolnej),

dr Magdalena Cuprjak