Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Wyjazdy do Kwidzyna – Grudziądza – Chełmna – Pobiedzisk

KPSOSW-zabawa świąteczna
W dniu 17.12.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Ogólna o specjalizacji logopedia, odwiedziły Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. W placówce organizowana była wówczas świąteczna zabawa dla najmłodszych uczniów uczęszczających na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju (WWR). Zadaniem studentek była pomoc w prowadzeniu atrakcji dla dzieci i ich rodziców. Podczas spotkania powstało wiele kolorowych bombek choinkowych, a także odbyło się kilka zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Ponadto dzieci odwiedził gość specjalny- św. Mikołaj, by wręczyć im drobne upominki. Wieczór ten upłynął w przyjemnej, radosnej, świątecznej atmosferze.

KPSOSW
W dniu 12.12.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Ogólna o specjalizacji logopedia, odwiedziły Kujawsko-Pomorski Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. Dla najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej dziewczęta zorganizowały świąteczne warsztaty logopedyczne. Podczas spotkania wspólnie z dziećmi stworzyły wiele pięknych, kolorowych ozdób choinkowych, a w ramach zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej, studentki przygotowały ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, oddechowy i fonacyjny. Ponadto z użyciem historyjek obrazkowych rozwijały umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego uczniów. Spotkanie te upłynęło w radosnej, pełnej śmiechu i zabawy, świątecznej atmosferze.


Pobiedziska
Dnia 27.11.2018r. grupa studentek II roku 2. stopnia pedagogiki ogólnej o specjalności logopedia, pod opieką profesora Jacka J. Błeszyńskiego odwiedziły zespół placówek montessoriańskich w Pobiedziskach. W trakcie pobytu miały okazję obserwować i poznać sposoby pracy z dziećmi w duchu pedagogiki Marii Montessori w żłobku, przedszkolu oraz szkole. Na koniec, podczas spotkania z dyrekcją, mogły podzielić się swoimi refleksjami
i uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat funkcjonowania placówek oraz pracy dydaktycznej.


Przedszkole Mali Giganci

Dnia 14 listopada 2018r. grupa studentek II roku 2. stopnia na kierunku pedagogika ogólna o specjalności logopedia, w ramach zajęć profilaktyka logopedyczna i warsztat terapii logopedycznej prowadzonych przez mgr Aleksandrę Sadowską-Krajewską, odwiedziły niepubliczne przedszkole językowe Mali Giganci w Toruniu. Studentki miały okazję zapoznać się z funkcjonowaniem tej placówki i przeprowadzić profilaktyczne zajęcia logopedyczne w 4 grupach przedszkolnych. W każdej z tych grup zostały przeprowadzone ćwiczenia z zakresu usprawniania aparatu oddechowego, fonacyjnego i artykulacyjnego oraz zabawy ruchowe.


Kraft Haus

W dniach 24.10.2018 r. oraz 28.11.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Ogólna o specjalizacji logopedia, odwiedziły mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus zlokalizowanego w Toruniu. Celem tychże wizyt było zapoznanie się z realiami pracy terapeutycznej w placówkach obejmujących opieką osoby dorosłe i starsze ze skłonnościami do chorób psychicznych. Młode terapeutki w ramach zajęć z profilaktyki logopedycznej miały możliwość przeprowadzenia zarówno indywidualnych, jak i grupowych warsztatów dla pensjonariuszy DPSu. Podczas terapii studentki z wykorzystaniem wcześniej przygotowanych prze siebie kart pracy, wzbogacały zasób słownictwa pacjentów Ośrodka, usprawniały słuch fonologiczny, a także doskonaliły funkcje poznawcze podopiecznych placówki. W następstwie tych wizyt dwie studentki logopedii zdecydowały się na podjęcie pracy o charakterze wolontariackim w Domu Pomocy Społecznej Kraft Haus.


Żłobek, Przedszkole oraz Szkoła Podstawowa Montessori w Pobiedziskach

Dnia 17.05.2018 r. studentki II roku studiów magisterskich – kierunku pedagogika specjalna w ramach zajęć Współczesne kierunki pedagogiki specjalnej wzięły udział w wyjeździe do Pobiedzisk zorganizowanym przez prof. dr. hab. Jacka Błeszyńskiego. Celem było zapoznanie z funkcjonowaniem tamtejszych placówek: Żłobka, Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej Montessori, które edukacje i wychowanie opierają na zasadach pedagogiki dr Marii Montessori. Istotą wyjazdu było odniesienie się do systemów edukacji, ze szczególnym ukazaniem personalistycznego podejścia do dziecka / ucznia od okresu żłobkowego.

Dyrektorzy Katarzyna i Michał Napierała przedstawili misję, cel oraz koncepcję pracy poszczególnych placówek. Studentki miały możliwość przeprowadzenia obserwacji zajęć edukacyjnych w klasach 1 – 3 i klasie 6-latków oraz Przedszkolu Montessori, Przedszkolu Ślimaczek i Żłobku Montessori. Pozwoliło to na poznanie – od strony praktycznej – funkcjonowania placówek oraz sposobów motywowania dzieci do nauki i ich rozwijania w poszczególnych grupach wiekowych.

Wyjazd studyjny był ciekawym doświadczeniem. Możliwość zapoznania się z działalnością placówek, opierających się na zasadach odbiegających od powszechnie przyjętych w polskich placówkach, skłoniła przyszłych pedagogów do refleksji:

Wyjazd do Pobiedzisk był dla nas, studentów, cenną lekcją, jak przy użyciu prostych rozwiązań można kompletnie przekierować myślenie na temat edukacji i rozwoju dziecka – relacjonuje Wiktoria Kabat. Z kolei inna studentka, Angelika Pawlaczyk, zwraca uwagę na potrzebę organizowania tego typu wyjazdów: Już po raz drugi miałyśmy okazję wziąć udział w wyjeździe studyjnym organizowanym w ramach zajęć prowadzonych przez prof. Błeszyńskiego. Mówi się, że teoria to jedno, a praktyka – drugie. Jeśli jednak mamy możliwość porównania teorii z praktyką, to wtedy traktujemy to nie tylko jako ciekawe doświadczenie czy uzupełnienie wiedzy, ale też jako cenną wskazówkę do przyszłej pracy z dziećmi.


Publiczny Ośrodek Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespół Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu

W studyjnym wyjeździe do Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu wzięli udział studenci I i II roku studiów magisterskich – kierunków Pedagogika (specjalność logopedia) oraz pedagogika specjalna. Celem wyjazdu było zapoznanie się z organizacją i działalnością Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie. Dyrektor dr Magdalena Grycman przedstawiła założenia pracy systemowej w komunikacji wspomagającej i alternatywnej oraz efekty podejmowanych terapii. Uczestnikom wyjazdu pozwoliło to spotkanie zrozumieć specyfikę pracy w zakresie kształtowania kompetencji komunikacyjnych u dzieci, młodzieży, jak również osób dorosłych.

Drugim punktem była wizyta w Zespole Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu, gdzie studenci zapoznali się ze specyfiką pracy z dzieckiem z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej oraz sprzężeniami i autyzmem. Dyrektor mgr Anna Drozdowska z Kadrą Pedagogiczną zorganizowała spotkanie, w trakcie którego nauczyciele zaprezentowali efekty podejmowanych przez siebie działań dotyczących różnych aspektów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz w zajęciach dydaktycznych i terapeutycznych.

Spotkanie teorii z praktyką, wejście do specjalistycznych ośrodków, możliwość bezpośredniego spotkania ze specjalistami i dzielenie się przez nich swoim doświadczeniem, to cenne uzupełnienie wiedzy zdobywanej w trakcie studiów.

Dziękujemy Dyrekcji i wszystkim pracownikom Samodzielnego Publicznego Ośrodka Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie oraz Zespołu Placówek Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu za poświęcony czas, zaangażowanie i spotkanie się z adeptami logopedii i pedagogiki specjalnej.