Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników Katedry Dydaktyki i Mediów w Edukacji WNP UMK w Toruniu (studia stacjonarne, niestacjonarne, podyplomowe)

 

Dr Wioletta Kwiatkowska

Wykłady

Wprowadzenie do edukacji on-line

Technologie informacyjne

Multimedia strumieniowe w edukacji

Ćwiczenia

Edukacyjna platforma e-learning

Teoria kształcenia

Seminarium dyplomowe

Warsztaty

Metodyka prowadzenia zajęć komputerowych

Laboratorium

Media w edukacji

Technologie informacyjne

 

dr Małgorzata Skibińska

Wykłady

Media w edukacji

Metodyka technologii informacyjnej

Metodyka wykorzystania komputerów w edukacji

Konwersatoria

Media w edukacji

Pedagogika medialna

Ćwiczenia

Informatyka – komputery w edukacji

Media w edukacji

Metodyka przygotowania materiałów dydaktycznych do kształcenia zdalnego

Metodyka technologii informacyjnej

Metodyka wykorzystania komputerów w edukacji

Multimedia w edukacji

Oprogramowanie Open Source w praktyce edukacyjnej

Projektowanie i administrowanie serwerem edukacyjnym

Technologie informacyjne

Warsztat pracy studenta

Laboratoria

Interaktywne media cyfrowe II

Nowoczesne technologie nauczania i uczenia się

Technologie informacyjne

Seminarium dyplomowe

Praktyka zawodowa

W latach 1999, 2002, 2003 pracowała jako nauczyciel informatyki w Szkole Podstawowej Nr 21 (później Gimnazjum nr 21) w Toruniu.

W latach 2003-2013 prowadzenie zajęć w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu (przedmioty: Komputer w edukacji i Technologia informacyjna).