Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Władze

Dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK

Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych

Kontakt: ppet@umk.pl

 

 

 

 

Konsultacje dziekańskie:

po wcześniejszym umówieniu się  (56) 611 31 15,  (56) 611 31 13; dziekped@umk.pl

wtorek godz. 10.00-12.00 (poza datami posiedzeń RW),

czwartek godz. 9.00-10.30

pokój A.VII, ul. Lwowska 1


Dr hab. Agnieszka Wałęga, prof. UMK

Prodziekan ds. dydaktycznych WNP UMK

Kontakt: awalega@umk.pl, (56) 611 31 40

 

Konsultacje dziekańskie:

Wtorek 10.30-12.30

pokój A.VI, ul Lwowska 1


Dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK

Prodziekan ds. studenckich WNP UMK

Kontakt: czkustra@umk.pl, (56) 611 31 40

 

Konsultacje dziekańskie:

Czwartek 7.45-9.45

pokój A.VI, ul Lwowska 1


Dr hab. Dorota Siemieniecka, prof. UMK

Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej

 

Kontakt: dsiemien@umk.pl, (56) 611 31 40

Konsultacje dziekańskie:

Środa 13.00-15.00

pokój A.VI, ul Lwowska 1