Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Uchwała w sprawie poparcia postulatów strajkowych pracowników oświaty

obrazek:

U c h w a ł a

R a d y    W y d z i a ł u   N a u k    P e d a g o g i c z n y c h

Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie poparcia postulatów strajkowych pracowników oświaty 

Rada Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK wyraża poparcie dla postulatów strajkowych pracowników oświaty. Stoimy również na stanowisku, że oświacie potrzebna jest zmiana modelu kształcenia, który będzie wspierał rozwój indywidualny i społeczny zarówno ucznia jak i nauczyciela. Jako eksperci od edukacji oferujemy pomoc w pracach nad  przygotowaniem takiego projektu.

Link do uchwały

pozostałe wiadomości