Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Ruszają dyplomatoria

obrazek: fot.Andrzej Romański]
fot. Andrzej Romański

17 listopada rozpoczną się wydziałowe uroczystości wręczania dyplomów tegorocznym absolwentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwenci Wydziału Nauk Pedagogicznych swoje dyplomy odbiorą 8 grudnia.

Dyplomy wręczane są absolwentom podczas uroczystości wydziałowych, które potrwają do lutego.

W roku akademickim 2017/2018 studia na UMK ukończyło ok. 5 300 osób. Przypomnijmy, że tytuł Najlepszego Absolwenta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, przyznawany przez Senat UMK i uroczyście wręczany przez Rektora w dniu inauguracji nowego roku akademickiego, otrzymał Hubert Woźniak, który w 2018 r. ukończył studia I stopnia w zakresie fizyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki UMK.

Tytuły najlepszych absolwentów przyznano także na Wydziałach (sylwetki laureatów).

Na WNP tytuł został przyznany mgr Ewelinie Romianowskiej, absolwentce pedagogiki specjalnej (s2) 2018.

 Absolwenci Wydziału Nauk Pedagogicznych swoje dyplomy odbiorą 8 grudnia.

 Osoby, które na UMK uzyskały tytuł: licencjata, magistra, inżyniera i doktora oraz absolwenci studiów podyplomowych mogą przystąpić do Programu „Absolwent UMK”, który od 2001 roku dba o kształtowanie i utrzymywanie więzi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z byłymi studentami. Aby korzystać z różnych przywilejów, które oferuje Program, należy wyrobić bezpłatną i bezterminową Kartę Absolwenta UMK.

pozostałe wiadomości