Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Spotkanie z emerytowanym prof. Zbigniewem Kwiecińskim

obrazek:

Podczas posiedzenia Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych odbyło się spotkanie z emerytowanym Profesorem Zbigniewem Kwiecińskim, który związany był i jest z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Tutaj w roku 1964 roku ukończył studia. Profesor Zbigniew Kwieciński, profesor zwyczajny (1987 rok) jest wielokrotnym doktorem honoris causa m.in. Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, był przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego jest teraz honorowym przewodniczącym, jest członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, członkiem wielu zagranicznych i krajowych organizacji i stowarzyszeń naukowych. 
Z toruńską pedagogiką związany od kilkudziesięciu lat, najpierw z Instytutem a obecnie (od samego początku) Wydziałem Nauk Pedagogicznym. 
Jest autorem kilkudziesięciu monografii, wielu artykułów naukowych, niezwykle aktywnym w promowaniu i wspieraniu młodych kadr naukowych, także magistrantów.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć