Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka

obrazek:

Dnia 29 maja 2018 roku na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyła się XII Toruńska Pedagogiczna Konferencja Studencka (PKS) „Od wykluczenia do włączenia. Podróż poprzez różne obszary życia społecznego”.

Organizatorami konferencji byli studenci WNP UMK, uczestnicy fakultatywnego przedmiotu „Projektowanie ofert edukacyjnych” oraz Sekcja Andragogiczna Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów. Koordynatorem konferencji była dr Anna Kławsiuć-Zduńczyk. Organizatorzy przygotowali osiem wystąpień, pięć warsztatów oraz trzy postery. Konferencja odniosła frekwencyjny sukces. W sesji plenarnej wzięło udział ponad 140 osób, w części warsztatowej ponad 80 osób. W anonimowych ankietach ewaluacyjnych za najciekawsze uznano wystąpienie Anny Bujakowskiej Seksualność osób niepełnosprawnych. Uznanie słuchaczy zyskał również wykład Martyny Lewandowskiej Formy włączania seniorów do życia społecznego oraz ex aequo Eweliny Mechuły Zaburzenia integracji sensorycznej jako bariera w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym. Wszystkie warsztaty uzyskały najwyższe noty i pochlebne komentarze. Wysoko oceniono również organizację konferencji oraz zdecydowana większość osób odpowiedziała, że konferencja spełniła ich oczekiwania.
Finansowo konferencję wsparł Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK, Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz prywatni sponsorzy: DIM Serwis Sp. z o.o. i Budzik Coffee.
Konferencja po raz szósty objęta została honorowym patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wsparli konferencję oraz uczestnikom, którzy tak licznie wzięli w niej udział. 
Więcej informacji i fotorelacji znajduje się na stronie Toruńskiej Pedagogicznej Konferencji Studenckiej https://www.facebook.com/PKS.UMK/ oraz na stronie PKS www.pks.umk.pl

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć