Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 3113
e-mail: dziekped@umk.pl

Tydzień Pracy Socjalnej 2018

obrazek:

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej IV Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca ze Stowarzyszeniem Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK.

Program „toruńskiego” Tygodnia Pracy Socjalnej obejmował 3 wydarzenia: 1) seminarium połączone z panelem dyskusyjnym zatytułowane „Polityka społeczna i praca socjalna i jej wymiary: krajowy – regionalny – lokalny, 2) prezentacja serii wydawniczej „Problemy Pracy Socjalnej”, 3) seminarium pt. „Czy praca socjalna może być pasją?”, dedykowane pamięci Ireny Sendlerowej, w trakcie którego znaczący praktycy odwołując się do swoich doświadczeń zawodowych bądź społecznych z pasją i przekonaniem odpowiedzieli twierdząco na tak postawione pytanie. Nad tegoroczną edycją Tygodnia Pracy Socjalnej patronat honorowy sprawowała Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

W dniach 16-22 kwietnia 2018 r. obchodzony był w naszym kraju, z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, czwarty już Tydzień Pracy Socjalnej. W jego organizację po raz pierwszy włączyła się współpracująca z PSSPS Katedra Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Program „toruńskiego” Tygodnia Pracy Socjalnej obejmował trzy wydarzenia, które uzyskały patronat honorowy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Pierwsze z nich (16.04), inaugurujące Tydzień, to seminarium połączone z panelem dyskusyjnym zatytułowane „Polityka społeczna i praca socjalna i jej wymiary: krajowy – regionalny – lokalny”. Rozpoczęło je wystąpienie Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych dr. hab. prof. UMK Piotra Petrykowskiego, który powitał gości oraz podzielił się swoimi przemyśleniami odnośnie wartości pomocy drugiemu człowiekowi nawiązując do hasła przewodniego tegorocznego tygodnia: „W stronę człowieka”. Następnie wysłuchano dwóch referatów. I tak, dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB w Gdańsku mówił o problemach socjalnych towarzyszących wyjazdom z Polski w poszukiwaniu pracy, zaś dr Agnieszka Furmańska-Maruszak z Instytutu Socjologii UMK skupiła się na kwestiach demograficznych związanych ze starzeniem się społeczeństwa, które niosą nowe wyzwania dla praktyki socjalnej. I właśnie aktualne wyzwania stojące przed instytucjami samorządowymi różnego szczebla zdominowały wystąpienia uczestników panelu: Adama Szponki – dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Kazimiery Janiszewskiej reprezentującej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Torunia oraz Ireny Urbańskiej pełniącej funkcję zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Drugie wydarzenie (18.04) obejmowało prezentację dorobku serii wydawniczej „Problemy Pracy Socjalnej” związanej poprzez osoby prof. dra hab. Krzysztofa Piątka – przewodniczącego Rady Programowej oraz dra Jana A. Malinowskiego – członka Rady Programowej i redaktora naczelnego Wydawnictwa Edukacyjnego AKAPIT (edytora serii) ze środowiskiem promującym na UMK pracę socjalną jako kierunek kształcenia na poziomie akademickim. Oni też wystąpili w roli głównych prelegentów. Integralnym elementem tego wydarzenia była wystawa prezentująca 36 książek, które ukazały się dotychczas we wspomnianej serii.

Ostatnim wydarzeniem, mającym miejsce 19 kwietnia, było seminarium pt. „Czy praca socjalna może być pasją?” W jego przygotowanie włączyła się sekcja Pracy Socjalnej Studenckiego Koła Naukowego Pedagogów UMK z jej opiekunem naukowym dr Katarzyną Wasilewską-Ostrowską. Seminarium zostało dedykowane pamięci Ireny Sendlerowej – „ratującej życie i godność człowieka” w czasie II wojny światowej. Rys jej heroicznej działalności przybliżył student pracy socjalnej Mateusz Frączyk. W trakcie seminarium, na tytułowe seminaryjne pytanie przekonywującej odpowiedzi na „tak” udzielili, odwołując się do swoich doświadczeń zawodowych, czy też aktywności społecznej: Renata Kwiatkowska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrowie, Waldemar Dąbrowski – założyciel i prezes Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji „Mateusz” w Toruniu, Magdalena Zając – dyrektor Ośrodka Wspomagania Dziecka i Rodziny w Kołaczkowie, Małgorzata Zalewska – koordynator wolontariatu w Technikum Menedżerskim w Toruniu, Sylwia Antonowicz – edukatorka Polskiej Akcji Humanitarnej, na co dzień pracująca w Fundacji Emic, doktorantka WNP UMK.

Tydzień przygotowali oraz prowadzili poszczególne wydarzenia dr Anna Kola i dr Jan A. Malinowski z Katedry Pracy Socjalnej.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska] Tydzień Pracy Socjalnej 2018 [fot.Mateusz Frączyk, Jan A. Malinowski, Daria Rzepińska]