Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Logopedyczne Koło Naukowe

Logopedyczne Koło Naukowe Powstało z inicjatywy studentek I roku pedagogiki studiów magisterskich o specjalności logopedia, w celu pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki i terapii zaburzeń mowy, tworzenia możliwości spotkań z uznanymi specjalistami oraz popularyzowaniu logopedii wśród środowiska toruńskiego oraz studentów stojących przed wyborem swojej zawodowej ścieżki.

Opiekę naukową nad działalnością Koła objęli

prof. dr hab. Jacek Błeszyński oraz

 

 

 

 

 

 

dr Agnieszka Hamerlińska.

 

 

 

 

 

 

13 listopada 2017r. obyło się pierwsze Walne Zebranie Członków LKN, na którym w głosowaniu tajnym wybrano Zarząd Koła na rok 2017/2018.

Funkcje te objęły:

Agnieszka Krause – jako Przewodnicząca

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Mucha – jako Zastępca

 

 

 

 

 

 

 

Marta Pyrcioch – jako Sekretarz.