Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Egzaminy dyplomowe

Zarządzenie nr 45 z dnia 18 kwietnia 2016 r. – postępowanie w sprawie nadania tytułu zawodowego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2016 r., z tym że § 8 ust. 3-5, § 9, § 10, § 11 i § 12 ust. 1 w zakresie w jakim dotyczą badania antyplagiatowego wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.
Do dnia 30 września 2018 r. decyzję o badaniu antyplagiatowym podejmuje promotor”.

Wniosek

Zasady przygotowania pliku z elektroniczną wersją pracy

Tłumaczenie tytułu pracy na język angielski

Strona tytułowa pracy

Wniosek o wydanie odpisu dyplomu w jęz. obcym

Wniosek o wydanie suplementu dyplomu w języku obcym

Katalog osiągnięć do suplementu