Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Rada Wydziału

Dziekani

Dziekan – dr hab. Piotr Petrykowski, prof. UMK
Prodziekan ds. studenckich – ks. dr hab. Czesław Kustra, prof. UMK
Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej – dr hab. Dorota Siemieniecka, prof UMK
Prodziekan ds. dydaktycznych – dr hab. Agnieszka Wałęga, prof UMK

Pracownicy samodzielni

dr hab. Ditta Baczała, prof. UMK

dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK

prof. dr hab. Piotr Błajet

prof. dr hab. Jacek Błeszyński

dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK

dr hab. Joanna Falkowska

dr hab. Jarosław Horowski

dr hab. Violetta Kopińska

dr hab. Małgorzata Kowalczyk, prof. UMK

ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK

prof. dr hab. Kazimierz Kwieciński

prof. dr hab. Aleksander Nalaskowski

prof. dr hab. Beata Przyborowska

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

prof. dr hab. Bronisław Siemieniecki

dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK

dr hab. Jacek Szczepkowski

prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz

dr hab. Maria Urlińska, prof. UMK

Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

dr Joanna Cukras-Stelągowska

dr Jan Malinowski

dr Artur Mikiewicz

Przedstawiciel doktorantów

mgr Renata Deka

Przedstawiciele studentów

Angelika Kalinowska

Martyna Lewandowska

Katarzyna Nowakowska

Anna Pawlak

Marta Polichnowska

Sandra Wojtas

Klaudia Wos

Przedstawiciel pracowników nie będących nauczycielami akademickim

mgr Martyna Morenc

Emerytowani samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Marian Bybluk

prof. dr hab. Roman Schulz

prof. dr hab. Ryszard Łukaszewicz

dr art. rzeźbiarz kwal. II Andrzej Wojciechowski

dr hab. Krystyna Leksicka

Regulamin Rady WNP na lata 2012-2016

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Nauk Pedagogicznych w roku akademickim 2018/2019

Harmonogram posiedzeń Komisji ds. Organizacji Wydziału w roku akademickim 2018/2019