Instytut Nauk Pedagogicznych

Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68

Dr Weronika Juroszek

Wniosek

Autoreferat

Powołanie komisji przez CK

Recenzje:

dr hab. Maciej Karwowski, prof UWr

prof. dr hab. Krzysztof Konarzewski

prof. dr hab. Krzysztof Rubacha

 

Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Pedagogicznych UMK z uzasadnieniem