Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria naukowe

Zaproszenia na seminaria

Seminaria naukowe organizowane przez KSNN

Seminaria naukowe z uczestnictwem pracowników KSNN

Sprawozdania z seminariów naukowych