Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Seminaria zagraniczne

9th European Conference for Social Work Research (ECSWR 2019) Catholic University of Leuven, Belgium 10th – 12th April 2019

  • W dniach 10.04. – 12.04.2019  dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK z Katedry Studiów nad Niepełnosprawnością, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska z Katedry Pracy Socjalnej, oraz dr Jarosław Przeperski z Katedry Pracy Socjalnej WNP UMK i Centrum Badań nad Rodziną WNP, uczestniczyli w 9. Europejskiej Konferencji Badań w Pracy Socjalnej (9th European Conference For Social Work Research – ECSWR 2019). Prestiżowa i cykliczna konferencja międzynarodowa odbyła się tego roku w Katolickim Uniwersytecie Lowańskim w Belgii. Dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK i dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska zaprezentowały wspólny raport z badań jakościowych, dotyczący problematyki bezradności i godności trzeźwiejących mężczyzn, uzależnionych od alkoholu. Prelegentki prezentowały temat w sesji A10 zatytułowanej Praca socjalna i zdrowie psychiczne (Social Work and Mental Health). Dr Jarosław Przeperski prezentował raport z badań problematyki dotyczącej motywacji pracowników socjalnych w zmieniającym się społeczeństwie.  Prelegent wystąpił w sesji E7 pt. Praca socjalna w zmieniającym się społeczeństwie (Social Work in Changing Society).
  • A10Sobering Polish males addicted of alcohol about helplessness and human dignity as categories present or missed in their lives. Three-variants qualitative datasets analysis (dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością WNP, dr Katarzyna Wasilewska-Ostrowska, Katedra Pracy Socjalnej WNP).
  • E7Social worker’s motivation to help in changing welfare society  – vignette study  (dr Jarosław Przeperski, Katedra Pracy Socjalnej, WNP; Centrum Badań nad Rodziną WNP).

 

dav

dav

8th European Conference for Social Work Research (ECSWR  2018) University of Edinburgh Scotland 18th – 20th April 2018

  • W dniach 18.04. – 20.04.2018 akademicy z WNP UMK: dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK oraz dr Jarosław Przeperski uczestniczyli w 8. Europejskiej Konferencji Badań w Pracy Socjalnej (8th European Conference For Social Work Research – ECSWR 2018) która odbyła się na Uniwersytecie Edynburskim w Szkocji. Troje prelegentów prezentowało tematy w odrębnych sesjach naukowych poświęconych problemom badań: osób z niepełnosprawnością (B6), migrantów i uchodźców (F5) oraz dzieci i rodzin (C9). Udział w konferencji poprzedziła akceptacja abstraktów przez międzynarodowy zespół recenzentów z pedagogiki społecznej i pracy socjalnej.
  • Podczas wystąpień prelegenci z WNP UMK zaprezentowali raporty z przeprowadzonych badań zespołowych lub indywidualnych:
  • B6Scotland for a while. Polish migrants as caregivers of people with disabilities: Preliminary research report from focus groups in Livingston and Edinburgh (dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością WNP UMK, ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK, dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM, dr Katarzyna Ćwirynkało, UWM)
  • C9Exploring the interprofessional cooperation of child and family welfare institutions (dr Jarosław Przeperski, Katedra Pracy Socjalnej).
  • F5To stay or not to stay: The dilemmas of Polish emigrants in Scotland in the face of Brexit (dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK, Katedra Pracy Socjalnej WNP UMK, Dr hab. Tomasz Biernat, prof. WSB Gdańsk, dr Tomasz Leszniewski UMK, Katedra Socjologii Edukacji i Pedagogiki Społecznej).
  • Wszystkie wystąpienia spotkały się z życzliwym przyjęciem i sprowokowały dyskusje, inspirując nas do dalszych badań. W ramach struktury ESWRA powstała nowa grupa – ESWRA Special Interest Group on Post-Soviet and Post-Socialist Social Work, do której włączyli się Piotr Krakowiak i Jarosław Przeperski. Beata Borowska-Beszta zainicjowała na terenie kampusu spotkanie robocze z dr Jackie Gulland z Wydziału Nauk Społecznych i Politycznych Uniwersytetu Edynburskiego, pracownikiem socjalnym, badaczką eksplorującą problematykę niepełnosprawności oraz liderką międzywydziałowej grupy badawczej Disability Research Edinburgh. Współpraca będzie kontynuowana. Obok mocnej grupy z WNP UMK w Toruniu w międzynarodowej konferencji z ponad 600 uczestnikami wzięli udział prof. Ewa Kantowicz z UWM, dr hab. Marek Czyżewski z UŁ i dr Marcin Boryczko z UG.

Autorzy fotografii: M. Majda, B. Borowska-Beszta, T. Biernat