Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Projekty zagraniczne

Aplikacja: 2018-2020 Zagraniczny projekt naukowy złożony w lipcu 2018 do Wellcome Trust (Londyn, UK), Collaborative Award H&SS PLM16573  pt. Informal and Formal Learning of Polish Migrants Employed as Caregivers of the Disabled and Elderly People in Scotland (rozstrzygniecie styczeń 2019)

Członkowie zespołu badawczego:

  • Leading Applicant: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością, WNP)
  • Applicant 1: Ks. Dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK (Katedra Pracy Socjalnej, WNP)
  • Applicant 2: Mgr Aleksandra Bielak, Advice /case worker, BEMAS, Action Group, Edinburgh, Scotland
  • Applicant 3:  Mgr Mateusz Smieszek  (Doktorant, Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością, WNP).

Realizacja: 2017-2018: Zagraniczny projekt naukowy zrealizowany w ramach statutu, realizowany od października 2017  do  kwietnia 2018. Badania terenowe w Livingston i Edynburgu w Szkocji  (UK) pt. Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych.

  • W dniach 21-28.10.2017 roku pracownicy WNP we współpracy z WNS UWM realizowali badania fokusowe zagranicą. Zespół badawczy stanowili:  dr hab. Beata Borowska-Beszta, prof. UMK (PI) z Katedry Studiów nad Niepełnoprawnością, Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, prof. UMK z Katedry Pracy Socjalnej WNP oraz akademicy z  UWM, Katedry Pedagogiki Specjalnej – dr hab. Urszula Bartnikowska, prof. UWM i dr Katarzyna Ćwirynkało UWM. Badania zrealizowano w ramach Konsorcjum Naukowego  między polskimi uczelniami UMK (lider) – UWM (partner). Badacze przebywali na badaniach terenowych w Livingston i Edynburgu w Szkocji w październiku. Opracowywanie wyników badań fokusowych trwało do kwietnia 2018 roku. Wstępne wyniki badań zaprezentowano na Międzynarodowej Konferencji ESWRA 2018 odbywającej się na Uniwersytecie Edynburskim, w kwietniu 2018 roku.

Aplikacja: 2018: Zagraniczny projekt naukowy złożony w styczniu 2018 do Spencer Foundation (Chicago, IL, USA)  pt. Cultural Learning of Migrants Employed as Caregivers for Disabled and Elderly in Scotland.

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Kierownik 1 (PI): Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Kierownik 2 (Co-PI): Ks. Dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK (Katedra Pracy Socjalnej)
  • Badacz:  Mgr Mateusz Smieszek