Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Projekty krajowe

Aplikacja: 2017-2018: Projekt naukowy w ramach konsorcjum UMK (lider) – UWM (partner) pt. Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych. 

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Kierownik: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK (Katedra Pracy Socjalnej)
  • Badacz: Dr hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)

Aplikacja: 2017-2018: Projekt naukowy w ramach konsorcjum UWM (lider) – UMK (partner). Na projekt naukowy pt. Adaptacja do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego : czynniki warunkujące, objawy, fazy procesu i model zjawiska adaptacji. 

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Badacz: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: mgr Mateusz Smieszek (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)

Aplikacja: 2016-2017: Projekt naukowy w ramach konsorcjum UMK (lider) – UWM (partner) pt. Jakościowe badanie odmienności psychosomatycznej w kulturze niepełnosprawności. 

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Kierownik: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Dr hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Dr Małgorzata Skibińska, (Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji)