Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

mgr Mateusz Smieszek

Pedagog, pedagog specjalny, oligofrenopedagog. Zainteresowania naukowo – badawcze skoncentrowane wokół zagadnień związanych z edukacją oraz funkcjonowaniem w przestrzeni publicznej (w tym również w obszarze Internetu) osób z niepełnosprawnością intelektualną. Poruszanym tematem badawczym jest również aktywność społeczna rodzin osób niepełnosprawnych.

Kontakt:  e-mail: 502792@doktorant.umk.pl

Wykształcenie:

Od 2018 – Academia Copernicana – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Międzynarodowa Szkoła Doktorów.  Interdyscyplinarne studia doktoranckie.

2014 – 2017  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych – studia I stopnia: Pedagogika Specjalna; specjalność: oligofrenopedagogika (Postrzeganie przepisów prawa przez rodziny osób niepełnosprawnych w kontekście modelu kultury organizacyjnej według Edgara H. Scheina. Badania netnograficzne, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Beaty Borowskiej – Beszty, prof. UMK)

2014 – 2016 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych – studia II stopnia: Pedagogika; specjalność: opieka i wsparcie społeczne  (Powodzenia i niepowodzenia szkolne uczniów z rodzin wielodzietnych na podstawie gimnazjum miejskiego i wiejskiego, praca napisana pod kierunkiem dr hab. Tomasza Biernata, prof. UMK)

2011 – 2014   Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Pedagogicznych – studia I stopnia: Pedagogika; specjalność: szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną

Publikacje:  Baza Expertus