Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Konsorcja

2017-2018: Konsorcjum naukowe UMK (lider) – UWM (partner). Projekt naukowy pt. Etnografia niepełnosprawności i opieki domowej w Szkocji i Polsce w perspektywie Polaków pracujących jako opiekunowie osób niepełnosprawnych. (W trakcie recenzji NCN)

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Kierownik: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Ks. dr hab. Piotr Krakowiak, Prof. UMK (Katedra Pracy Socjalnej)
  • Badacz: Dr hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)

2017-2018: Konsorcjum naukowe UWM (lider) – UMK (partner). Na projekt naukowy pt. Adaptacja do rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego : czynniki warunkujące, objawy, fazy procesu i model zjawiska adaptacji. (W trakcie recenzji NCN)

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Badacz: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: mgr Mateusz Smieszek (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)

2016-2017:  Konsorcjum naukowe UMK (lider) – UWM (partner). Projekt naukowy pt. Jakościowe badanie odmienności psychosomatycznej w kulturze niepełnosprawności.  (Zakończony)

Członkowie zespołu z WNP UMK: 

  • Kierownik: Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Dr hab. Dorota Siemieniecka, Prof. UMK (Katedra Studiów nad Niepełnosprawnością)
  • Badacz: Dr Małgorzata Skibińska, (Katedra Dydaktyki i Mediów w Edukacji)