Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Ekspertyzy

2015 Ekspertyza przygotowana dla Komitetu Nauk Pedagogiczych PAN

  • Dr hab. Beata Borowska-Beszta, Prof. UMK członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN (Koordynatorka Zespołu ds. Andragogiki Specjalnej I -2015  i połowy II kadencji 2015-2019 obecnie członek ZPS) wraz z ekspertami zewnętrznymi przygotowała dla KNP PAN opinię w sprawie wykreślenia artykułu 40a z Kodeksu wyborczego, stwarzającego osobom niewidomym, posługującym się alfabetem Braille’a, możliwość samodzielnego, anonimowego (tajnego) oddawania głosu w wyborach.