Kontaktul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 46 68
zdjęcie nagłówkowe

Dr hab. Beata Borowska – Beszta, prof. UMK

Pedagog specjalna, oligofrenopedagog, metodolog badań jakościowych, profesor nadzwyczajny UMK

 • Członek Zespołu Pedagogiki Specjalnej KNP PAN oraz Członek  Zespołu Metodologii Badań Pedagogicznych KNP PAN. Pracę naukowo-badawczą koncentruje na eksploracji problematyki antropologii edukacyjnej i studiach nad niepełnosprawnością a w tym: relacji kultury dominującej i niepełnosprawności dorosłych, koncepcjach kultur niepełnosprawności  w Polsce i na świecie. Wiele uwagi w publikacjach poświęca analizom i eksploracjom problemów metodologii jakościowej. Prowadzi badania jakościowe (etnograficzne, mikroetnograficzne, netnograficzne, shadowing, studia przypadków, badania fokusowe) od 1999 roku w Polsce oraz zagranicą w latach: USA 1988-1990, Francja 2012, Japonia 2016, Szkocja 2017). Publikuje od 1992 roku w Polsce i od 2005 roku zagranicą.

Szczegółowe dane o działalności naukowej

Expertus UMK

Researchgate

Repository of Nicolaus Copernicus University

Mendeley

SSOAR (Social Science Open Access Repository)

Academia.edu

Metody badań i kompetencje badawcze

 • Badania jakościowe: etnografia instytucjonalna, etnografia wizualna, badania w działaniu (action research), mikroetnografie, etnografia wizualna, netnografia, duoetnografia, badania fokusowe, historia życia, badania cyklu życia (life-course), biografia konstruktywistyczna, analiza dyskursu, wtórna analiza danych.

Kierunki badań

 • Kultura i niepełnosprawność. Kultury i cyberkultury niepełnosprawności.
 • Studia nad niepełnosprawnością. Antropologia edukacji
 • Formalne i nieformalne systemy edukacji, reedukacji i wsparcia dorosłych niepełnosprawnych w Polsce i zagranicą
 • Transmisje wiedzy kulturowej o niepełnosprawności
 • Pokrewieństwo, rodzina generacyjna niepełnosprawność, niesamodzielność
 • Płeć i niepełnosprawność
 • Technologia, media i niepełnosprawność
 • Empowerment and disability
 • Metodologia kwalitatywna

Pasje i inspiracje? – świ(a)t, ludzie, kultury, sztuka, kino, poezja, hard rock, dixieland jazz i piosenki francuskie.

Monografie autorskie

 • Borowska-Beszta B., (2013) Etnografia stylu życia kultury dorosłych torunian z zaburzeniami rozwoju. Toruń: Wydawnictwo UMK, ss. 366
 • Borowska-Beszta B., (2012) Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych. Kraków: Impuls ss.254
 • Borowska-Beszta B., (2008) Echa ekspresji. Kulturoterapia w andragogice specjalnej. Kraków: Impuls, ss. 150
 • Borowska-Beszta B., (2005) Etnografia dla terapeutów (pedagogów specjalnych) – szkice metodologiczne. Kraków: Impuls, ss. 255

Prace pod redakcją

 • Borowska-Beszta B. (2016) (red.) Oswajanie odmienności psychsomatycznej. 11 Raportów z polskich jakościowych badań pedagogicznych i andragogicznych. WBW OmniScriptum, Saarbrucken: Germany [redakcja i wybrane rozdziały] ss. 408
 • Borowska-Beszta B. (2009), (red.) Wanda Szuman – pedagog i andragog specjalny – szkice do portretu. Wyd. Naukowe, ITEE Radom: Polska [redakcja i wybrane rozdziały] ss. 227
 • Wojciechowski A., Borowska-Beszta B., (2001), (red.) Formowanie się wspólnoty w Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach. Kraków: Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, [współredakcja i wybrane rozdziały], Polska, ss.382